Projekty

Název projektu: Obědy do škol ve Středočeském kraji ve školních letech 2023 – 2025

Název projektu: Obědy do škol ve Středočeském kraji ve školních letech 2023 – 2025

Operační program zaměstnanost plus v rámci priority 4 - Materiální pomoc…

MIU v doučování sociálně znevýhodněných žáků

MIU v doučování sociálně znevýhodněných žáků

3.2.3. Národní plán obnovy; financováno EU

Projekt Bez předsudků k volbě povolání

Projekt Bez předsudků k volbě povolání

Název projektu: Poznáním proti rasismu

Název projektu: Poznáním proti rasismu

Podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Výzvy pro podávání…

Název projektu: Být sám sebou 2023

Název projektu: Být sám sebou 2023

Středočeský fond prevence Primární prevence     

Národní plán obnovy: Prevence digitální propasti 2023

Národní plán obnovy: Prevence digitální propasti 2023

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

ERASMUS +

ERASMUS +

Grantová dohoda č. 2022-1-CZ01-KA122-SH-000073032

Název projektu: NAŠE ŠKOLA

Název projektu: NAŠE ŠKOLA

Operační program Jan Amos Komenský Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

BÝT SÁM SEBOU 2022

BÝT SÁM SEBOU 2022

Fond prevence Středočeského kraje - reg. č. projektu PRE_PRI_046665_2022

VS_Vybavení škol digitálními učebními pomůckami_2022

VS_Vybavení škol digitálními učebními pomůckami_2022

Národní plán obnovy Komponenta 3.1  

Prevence digitální propasti

Prevence digitální propasti

Národní plán obnovy

Doučování žáků školy

Doučování žáků školy

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Dlouhodobá primární prevence pro 1. - 9. třídy BÝT SÁM SEBOU

Dlouhodobá primární prevence pro 1. - 9. třídy BÝT SÁM SEBOU

Fond prevence Středočeského kraje - reg. č. projektu PRE/PRI/044508/2021

Škola pro všechny 3

Škola pro všechny 3

OP VVV reg. číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020012

Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021

Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021

Evidenční číslo projektu: VZDELMEN_2021_0007

Úprava multifunkční učebny fyziky a chemie a úprava WC

Úprava multifunkční učebny fyziky a chemie a úprava WC

IROP reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011264

Škola pro všechny 2

Škola pro všechny 2

Evropa - naše šance

Evropa - naše šance

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy…

Tady jsme doma

Tady jsme doma

Škola pro všechny

Škola pro všechny