Projekty

ERASMUS +

ERASMUS +

Grantová dohoda č. 2022-1-CZ01-KA122-SH-000073032

Naše škola

Naše škola

OP JAK reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000827

BÝT SÁM SEBOU 2022

BÝT SÁM SEBOU 2022

Fond prevence Středočeského kraje - reg. č. projektu PRE_PRI_046665_2022

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

Učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

Prevence digitální propasti

Prevence digitální propasti

Národní plán obnovy

Doučování žáků školy

Doučování žáků školy

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Dlouhodobá primární prevence pro 1. - 9. třídy BÝT SÁM SEBOU

Dlouhodobá primární prevence pro 1. - 9. třídy BÝT SÁM SEBOU

Fond prevence Středočeského kraje - reg. č. projektu PRE/PRI/044508/2021

Škola pro všechny 3

Škola pro všechny 3

OP VVV reg. číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020012

Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021

Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021

Evidenční číslo projektu: VZDELMEN_2021_0007

Úprava multifunkční učebny fyziky a chemie a úprava WC

Úprava multifunkční učebny fyziky a chemie a úprava WC

IROP reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011264

Škola pro všechny 2

Škola pro všechny 2

Evropa - naše šance

Evropa - naše šance

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy…

Tady jsme doma

Tady jsme doma

Škola pro všechny

Škola pro všechny

Evropa nás baví

Evropa nás baví

Projekt byl podpořen z dotačního programu MŠMT Podpora vzdělávacích aktivit…