Škola pro všechny 3

Škola pro všechny 3

Publikováno: 9.9.2021 Autor(ka): Michaela Vacková

OP VVV reg. číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020012

Škola pro všechny 3

Od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 realizujeme na naší škole projekt Škola pro všechny 3 (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/
0020012), který je financován Evropskou unií z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a MŠMT částkou 845 142 Kč.

Díky projektu působí na škole školní asistenti a probíhají následující aktivity:

Čtenářský klub pro žáky 2. - 3. ročníku: žáci se schází jedenkrát týdně ve školní knihovně a pod vedením zkušených vyučujících seznamují se zajímavými knížkami, prožívají radost ze čtení, zábavnou formou se seznamují s metodami kritického myšlení a rozvoje čtenářské gramotnosti

Klub zábavné logiky a deskových her: jak název napovídá, žáci prostřednictvím zajímavých a netradičních her a úloh rozvíjejí své matematické a logické myšlení, prostorovou představivost, matematickou gramotnost, klub probíhá jedenkrát týdně v odpoledních hodinách a je určený pro žáky 1. – 9. ročníku

Doučování žáků

Školní asistenti: poskytují při vyučování i při přípravě na výuku podporu žákům ohroženým školním neúspěchem

Projektové dny ve škole

 

Mgr. Michaela Vacková, ředitelka školy