Informace o školní družině

Informace o školní družině

Provoz školní družiny: 6.00 - 17.15

Telefon: 604 101 704

E-mail: druzina.seifert@seznam.cz

Vedoucí vychovatelka:

Martina Šmídová                                                II.B

Vychovatelky: 

Miloslava Kubešová
I.A
Lenka Nováková
I.B
Zlatuše Kreisingerová
II.A
Veronika Pitrmocová
III.A
Martina Nováková
III.B
                  

Úplata za školní družinu činí 1000,- Kč za pololetí.

Hradí se převodem na účet školy 3596196/0300 ve dvou splátkách:

za 1. pololetí do 15. 9., za 2. pololetí do 15. 2.

Variabilní symbol obdrží žáci prvních tříd začátkem září, u starších žáků platí VS z předchozího roku.

 

Upozornění: Zákonný zástupce je povinen seznámit se s Vnitřním řádem školní družiny, který je k nahlédnutí na webových stránkách školy, nebo ve školní družině.

Další informace týkající se provozu školní družiny naleznete v odkazu Zprávy pro rodiče.