Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Michaela Vacková, ředitelka školy

Funkce: ředitelka školy, koordinátorka školního vzdělávacího programu, projektová manažerka, mentor

 

Mgr. Monika Štajncová, zástupkyně ředitelky

Funkce: zástupkyně ředitelky, speciální pedagog

Mgr. Klára Sieglová, zástupkyně ředitelky

Funkce: zástupkyně ředitelky, speciální pedagog

 

Širší vedení školy

Mgr. Lucie Rybářová

Funkce: výchovná poradkyně

Mgr. Šárka Stránská

Funkce: školní metodička prevence pro 1. stupeň

PhDr. Lukáš Burian

Funkce: školní metodik prevence pro 2. stupeň

Mgr. Jana Černá

Funkce: metodička pro 1. stupeň

Mgr. Radek Šlangal

Funkce: koordinátor školního vzdělávacího programu, projektový manažer

Mgr. Karolína Moravová

Funkce: kariérní poradkyně

 

 

Učitelé

Tomáš Bubla, DiS.

PhDr. Lukáš Burian

Mgr. Raduše Čermáková

Mgr. Jana Černá

Mgr. Klementina Fialová

Mgr. Ivana Fryčová

Mgr. Libor Javanský

Mgr. Eva Kloboučníková

Mgr. Lidmila Krejčí

Mgr. Lenka Kučerová

Bc. Veronika Kuchynková

Hana Lanková

Ing. Kateřina Macurová

Mgr. Jitka Majerníčková

Kristýna Mariašová DiS.

Mgr. Dagmar Martinovská

Mgr. Irena Mňuková

Mgr. Karolína Moravová

Mgr. Ľubov Němcová

Mgr. Kristina Nováková

PhDr. Marcela Pánková, Ph.D.

Ing., Bc. Pavla Pecinová

Mgr. Renata Plodíková

Ing. Daniela Ronová

Mgr. Lucie Rybářová

Mgr. Šárka Stránská

Mgr. Radek Šlangal

Bc. Kristýna Šonská

Ing. Eliška Šťastná Veltruská

Bc. Eliška Trollerová

Bc. Barbora Vacková

Bc. Lucie Vacková

PhDr. Kateřina Veltruská Šmídová

Mgr. Iva Zavadilová

Mgr. Radka Zelenková

 

Školní asistenti

Zuzana Čabanová

Marie Pešková

Jitka Pokorná

Kristýna Ročková

 

 

Asistenti pedagoga

Kateřina Bardová

Zuzana Čabanová

Bc. Martina Grohová

Zlata Kreisingerová

Jaroslava Krejčová

Miloslava Kubešová

Ing. Lucie Nekudová

Lenka Nováková

Martina Nováková

Radoslava Nováková

Šárka Novotná

Mariia Patskan

Marie Pešková

Veronika Pitrmocová

Jitka Pokorná

Kristýna Ročková

Bc. Alena Syrová

Lucie Šubrová

Olena Šnajdr Yeroshenko

 

Vychovatelky školní družiny

Kateřina Bardová

Zlatuše Kreisingerová

Miloslava Kubešová

Bc. Kristina Nováková

Lenka Nováková

Martina Nováková

Ing. Bc. Pavla Pecinová

Veronika Pitrmocová

Martina Šmídová, vedoucí ŠD

Kristýna Šonská

 

Vychovatelé školního klubu

Mgr. Libor Javanský

Mgr. Radek Šlangal

 

Správní zaměstnanci

Jiřina Púchovská, ekonomka

Dita Kletečková, DiS.

Bc. Martina Grohová, sekretářka

Zdeněk Musil, správce budovy

Daniela Černá, uklízečka

Olga Horváthová, uklízečka

Viera Hrdličková, uklízečka

Jana Nováková, uklízečka

Simona Říhová, uklízečka