SRPŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci a všichni ostatní, kteří se zajímáte o výchovu žáků, mládeže a práci této školy,

jsme spolek, nepolitická zájmová organizace, založená již roku 2014, která má za hlavní cíl především přispívat škole na zajištění výchovné a vzdělávací činnosti a na zlepšení školního prostředí. Finančně podporujeme potřeby žáků a školy, seznamujeme vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů či zákonných zástupců. (zde se na nás můžete s důvěrou obrátit)

Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká po zaplacení finančního příspěvku na příslušný školní rok. Pokud máte na škole více dětí, váže se uhrazený finanční příspěvek na jedno z nich, ale tím není dotčeno právo a možnost uhradit příspěvky ve výši adekvátní počtu Vašich dětí, žáků školy. Více o našem spolku, pravidlech a jeho fungování najdete v našich stanovách.

 

Co konkrétně podporujeme a na jaké aktivity byly použity finanční příspěvky členů spolku? 

(zápisy ze schůzek)

  • Podpora školy – nákup výtvarných a učebních pomůcek; pitný režim ve škole
  • Reprezentace školy – odměny žáků při úspěšném absolvování olympiád, sportovních akcí a soutěží apod.
  • Přispění na pravidelné akce školy – besedy zaměřené na prevenci; projektové dny školy
  • Příspěvky na třídní aktivity – částečné uhrazení dopravy, vstupů a aktivit na třídních výletech, exkurzích, třídní mikiny apod. 

Třídní mikiny 5.B, podpořeno ze SRPŠ Třídní mikiny 5. A, podpořeno ze SRPŠ

Staňte se i Vy členem spolku, přispějte na akce školy a akce žáků! Podpořte své děti a školu, kterou navštěvují. Stačí pouze uhradit stanovený členský příspěvek na školní rok.

Příspěvky na školní rok ve výši 300,-Kč prosím posílejte na účet spolku: 270210438/0300 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno dítěte a třídu, do které dítě chodí).

Těšíme se na spolupráci s Vámi,

za Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace

Mgr. Lucie Janatková

předsedkyně spolku

lucerma@gmail.com

tel. 604 508 363