O škole

O škole

Naše škola je umístěna v centru města Mělníka a navštěvuje ji přibližně 450 žáků vždy ve dvou paralelních třídách 1. – 9. ročníku s výjimkou tří tříd ve 3. ročníku. Od školního roku 2022/2023 patří ke škole také odloučené pracoviště na adrese Bezručova 187, kde se nacházejí tři přípravné třídy s maximální kapacitou 45 dětí. Školní vzdělávací program "Společně si rozumíme" vychází z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho název odkazuje na zaměření školy na výuku jazyků a také na přátelskou atmosféru, která je pro nás stejně důležitá jako výsledky vzdělávání.

Při škole funguje školní družina s šesti odděleními pro 180 žáků, na odloučeném pracovišti 2 oddělení pro 45 žáků a výdejna jídla. V odpoledních hodinách mohou žáci bezplatně navštěvovat školní klub, doučování, konzultace a volnočasové aktivity. Máme i širokou nabídku kroužků, které zajišťují pedagogové školy i soukromé organizace. Školní poradenské pracoviště nabízí žákům
a jejich zákonným zástupcům konzultace v oblasti výchovného a kariérního poradenství, speciální pedagogiky, inkluze a primární prevence rizikového chování.

Aktivně se zapojujeme do projektů Evropské unie, MŠMT, KÚ Středočeského kraje a MÚ Mělník. Spolupracujeme s rodiči žáků, mateřskými, základními a středními školami v ORP Mělník, s kulturními a vzdělávacími institucemi. Snažíme se pro naše žáky vytvářet inspirativní prostředí s pozitivním klimatem, poskytovat jim kvalitní vzdělání a výchovu.