Přípravné třídy

Přípravné třídy

Vážení rodiče,

vítejte v přípravných třídách, které sídlí na adrese Bezručova 187.

Ve 4 třídách máme celkovou kapacitu 55 žáků. Kromě přípravných tříd zde najdete i 2 oddělení školní družiny a výdejnu pokrmů.

Společně se vydáváme na dobrodružnou cestu za poznáním a věděním. Hravou formou se seznamujeme se světem kolem nás a s pravidly společenského chování. Také se přirozeně a zároveň individuálně připravujeme na přechod do školního prostředí. Se vzdělávacím programem a školním řádem PT se můžete seznámit v přílohách.

Přípravná třída je určena pro děti s odkladem školní docházky a předškoláky, u kterých je předpoklad, že jim zařazení do přípravné třídy pomůže vyrovnat vývoj a usnadní jim vstup do první třídy. Kapacita každé třídy je 10–15 žáků. Dětem se věnují kvalifikované a nadšené paní učitelky, asistentky pedagoga, speciální pedagožka a logopedická preventistka. V rámci výuky se věnujeme rozvoji všech oblastí vývoje, nabízíme bohatou vzdělávací nabídku.

 

Rozvíjíme:

 • řečové dovednosti
 • sociální a komunikační dovednosti
 • hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku
 • sebeobsluhu a hygienu
 • časovou a prostorovou orientaci
 • hudební, výtvarný a dramatický projev
 • koncentraci pozornosti

 

Nabízíme:

 • individuální přístup
 • bohatou vzdělávací nabídku
 • rodinnou atmosféru
 • logopedickou prevenci
 • Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacování (FIE) a metodu instrumentálního uvědomování (MIU)
 • primární reflexy
 • muzikoterapii
 • program Děti na startu k rozvoji pohybových dovedností
 • kulturní akce
 • výuku angličtiny

Výuka probíhá od 8:00 do 11:40. Školní družina je v provozu od 6:15 do 17:00.

O zařazování žáků rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kontaktujte nás: vackovam@seifert-melnik.cz, tel.: 602 181 620

Okénko

Kvalitní výuka. Příjemná atmosféra. Spolupráce s rodiči. Zajímavé akce a projekty. Pestrá nabídka kroužků. Šest cizích jazyků.

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2013 - 2024 | Mapa stránek | Přihlásit | Prohlášení o přístupnosti | Pravidla COOKIES

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies