Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatně poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Činnost našeho ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence, kariérní poradce, školní speciální pedagog a školní asistentka. Školní psycholožka Mgr. Alice Hradecká působí při škole externě.

 

Jméno Pozice Činnosti

Mgr. Yaroslava Marynych

marynychy@seifert-melnik.cz

školní speciální pedagožka
depistáž, diagnostika, intervence, metodická a koordinační činnost v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků

Mgr. Lucie Rybářová

rybaroval@seifert-melnik.cz

 

výchovná poradkyně speciální pedagog péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o žáky nadané, neúspěšné a sociálně znevýhodněné

Mgr. Šárka Stránská

stranskas@seifert-melnik.cz

tel. 732 425 904

školní metodik prevence prevence a řešení rizikového chování,
péče o žáky s poruchami chování, práce s třídními kolektivy

 

Bc. Lucie Vacková

vackoval@seifert-melnik.cz

 

školní asistentka

podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, pomoc žákům s přípravou na vyučování; rozvoj mimoškolních
a volnočasových aktivit

podpora pedagogovi při administrativní a organizační činnosti při vyučování i mimo vyučování

Mgr. Karolína Moravová

moravovak@seifert-melnik.cz

kariérní poradce pomoc při volbě střední školy či volbě  povolání, prevence školního neúspěchu 

 

 

 

Přiložené soubory ke stažení