Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021

Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021

Publikováno: 10.5.2021 Autor(ka): Michaela Vacková

Evidenční číslo projektu: VZDELMEN_2021_0007

Naše škola se úspěšně ucházela o grant a získala od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky částku 320 588 Kč na projekt „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021“.

Během kalendářního roku 2021 budou realizovány následující aktivity:

1. Spolupráce s Romským muzeem v Brně

- odborná exkurze do Brna spojená s návštěvou KZ v Letech a Hodoníně

- výstava o dějinách romského národa

2. Exkurze do Lidic a Terezína pro žáky 8. a 9. tříd

3. Celostátní výtvarná a literární soutěž pro školy

- tematické okruhy: Diskriminace

                              Holocaust, rasismus, antisemitismus

4. Vytvoření publikace s tematikou boje proti diskriminaci

- díla dětí, příspěvky dospělých

5. Workshopy a besedy

- s PhDr. Janou Horváthovou z Romského muzea v Brně o dějinách Romů v našich zemích i romské problematice ve spojení s holocaustem

- s Radkem Bangou bude zaměřen na překonávání handicapů spojených s rasovými předsudky

6. Když chceš, tak to dokážeš

- program Radky Bangy pro 2. stupeň školy

7. Koncert romské hudby

- koncert Radka Bangy pro žáky mělnických škol a veřejnost

8. Tematické čtení

- čtenářské dílny s knihami Chlapec v pruhovaném pyžamu a Deník Anny

Frankové

9. Projektové vyučování

- Romové a jejich dějiny

- Romská literatura

- Romská hudba

- Problematika národů migrujících do Evropy

10. Kalendář

- děti a osobnosti, které mají nějaké osobní zkušenosti s rasismem a diskriminací

 

Za realizační tým projektu

Mgr. Michaela Vacková a Mgr. Milena Tamelová

 

Přiložené soubory ke stažení