ERASMUS +

ERASMUS +

Publikováno: 5.10.2022 Autor(ka): Michaela Vacková

Grantová dohoda č. 2022-1-CZ01-KA122-SH-000073032

Škola získala grant Erasmus+ ve výši 14 508 EUR na stáže 9 pedagogů na následujících zahraničních školách:

Hugo-Friedrich-Hartmann-Oberschule, Große Worth 4 21357 Bardowick, Německo

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA FUENTE DELA PEÑA. JAÉN. Španělsko

Agrupamento de Escolas Elias Garcia, Rua Manuel Parada, S/N 2819-505 Sobreda, Portugalsko

 

Stáže budou zaměřeny na metodiku výuky cizích jazyků, inkluzi, specializované činnosti ve školství, činnost školských poradenských pracovišť s následujícími cíli:

  • Zkvalitnit inkluzivní aspekt výuky prostřednictvím efektivní diferenciace a začleněním moderních edukačních metod.
  • Cíleně a systematicky upevňovat pozitivní klima ve škole s důrazem na rovnost a nediskriminaci coby jednu ze základních
    hodnot patřících k evropské identitě a občanství.