Úprava multifunkční učebny fyziky a chemie a úprava WC

Úprava multifunkční učebny fyziky a chemie a úprava WC

Publikováno: 10.12.2019 Autor(ka): Michaela Vacková

IROP reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011264

Projekt je zacílen na vybudování multifunkční učebny fyziky, chemie a informačních a komunikačních technologií. Předmětem projektu je rekonstrukce a stavební úpravy stávajících prostor včetně elektroinstalace, rozvodů internetu, kompletního vybavení učebny a přilehlého kabinetu, vybavení učebny notebooky a pomůckami na chemicko fyzikální pokusy, vytvoření pěti stanovišť na realizaci pokusů. Realizace projektu vede ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Zároveň bude v rámci projektu řešena bezbariérovost - pořízení schodolezu a vybudování WC pro tělesně postižené. Celková částka na projekt činí 2 722 771 Kč, z čehož podpora z projektu IROP je 2 586 632,45 Kč a spoluúčast 136 138,55 Kč. Spoluúčast přislíbil uhradit zřizovatel školy, MÚ Mělník.

Přiložené soubory ke stažení