Projekt Bez předsudků k volbě povolání

Projekt Bez předsudků k volbě povolání

Publikováno: 9.10.2023 Autor(ka): Klára Sieglová

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Bez předsudků k volbě povolání, jehož organizátorem je EKS, z. s. Cílem projektu je vyvinout a ověřit nástroje na podporu vědomého a genderově nestereotypního rozhodování o budoucí studijní a profesní dráze žáků, dále propojit a společně proškolit tři skupiny, které mají klíčový vliv na kariérové rozhodování žáků – jde o pedagogy/žky a pedagogické pracovníky/ice, rodiče žáků 8. a 9. tříd a poradenská pracoviště úřadů práce, dále také vytvořit metodiky pro školy, rodiče i ÚP.

Projekt nabídne možnost vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky, individuální konzultace pro rodiče, vznikne tzv. Výzkumný kruh – prostor pro vzájemné setkávání všech tří zmiňovaných skupin. U žáků 8. a 9. ročníků bude projekt probíhat v rámci předmětu Člověk a svět práce, bude zahrnovat úvodní a závěrečné hodnocení znalostí o problematice, dále diskuze k tématu a ověřování dané metodiky v praxi.

Projekt bude probíhat od listopadu 2023 do října 2025.