Dlouhodobá primární prevence pro 1. - 9. třídy BÝT SÁM SEBOU

Dlouhodobá primární prevence pro 1. - 9. třídy BÝT SÁM SEBOU

Publikováno: 9.9.2021 Autor(ka): Michaela Vacková

Fond prevence Středočeského kraje - reg. č. projektu PRE/PRI/044508/2021

Projekt je zaměřen na všeobecnou primární prevenci rizikových projevů chování a na podporu bezpečného klimatu v třídních kolektivech. V každé třídě proběhnou 3 setkání v rozsahu 90 minut. Realizátorem projektu bude CENTRUM PRIMÁRNÍCH PROGRAMŮ Cesta integrace Říčany. Projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje ve výši 77 710 Kč.