Název projektu: Obědy do škol ve Středočeském kraji ve školních letech 2023 – 2025

Název projektu: Obědy do škol ve Středočeském kraji ve školních letech 2023 – 2025

Publikováno: 2.2.2024 Autor(ka): Dita Kletečková

Operační program zaměstnanost plus v rámci priority 4 - Materiální pomoc nejchudším osobám

Středočeský kraj

Registrační číslo projektu: CZ.03.04.01/00/22_026/0003801

--------------------------------------------------------------

Na základě zapojení do projektu je naše škola schopna zajistit bezplatné školní stravování dětem v přípravných třídách základní školy, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci.

Celkem je projektem podpořeno 5 dětí v období  od 1.2. do 30.6. 2024.

Cílem projektu je zlepšit dětem, žákům a studentům podmínky pro řádný průběh jejich školní a mimoškolní docházky a zároveň i předcházet jejich případnému sociálnímu vyloučení. 

 

Přiložené soubory ke stažení