Zápis do 1. třídy

Publikováno: 16.3.2022 Autor(ka): Michaela Vacková

Zápis do 1. tříd školního roku 2022-2023 bude probíhat prostřednictvím elektronického systému https://zapiszs.melnik.cz/. Registrování žádostí bude možné od 3. 3. 2022 do 1. 4. 2022. V systému rodiče vyplní a vytisknou přihlášku, kterou následně přinesou s sebou do školy k prezenčnímu zápisu.

Prezenční zápis bude na naší škole probíhat ve dnech 5. a 6. dubna 2022 vždy od 14 do 18 hodin. Rodiče si zaregistrují termín na prezenční zápis ve stejném elektronickém systému, ve kterém vyplňují přihlášku.

Seznamte se prosím s vnitřní směrnicí https://www.seifert-melnik.cz/web/uredni-deska/pravidla-pro-prijimani-zaku-do-1-rocniku-pro-skolni-rok-2022-23.1512

Povinná školní docházka ve školním roce 2022/2023 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a pro děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba vyplnit žádost o odklad a doložit doporučení školského poradenského zařízení a zároveň doporučení od odborného lékaře (pediatr) nebo klinického psychologa.

V případě nejasností se můžete obrátit na Odbor školství MÚ Mělník (Ing. Helena Frýdlová 315 635 327), případně na vedení školy https://www.seifert-melnik.cz/web/kontakty#contact-position-10