PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY 2024/2025 Bezručova 187

Publikováno: 13.2.2024 Autor(ka): Michaela Vacková

Den otevřených dveří 9. 4. od 15 do 17 hodin

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Přípravné třídy sídlí na odloučeném pracovišti na adrese Bezručova 187. Kapacita 4 přípravných tříd je celkem 55 žáků.

Přípravná třída je určena pro děti s odkladem školní docházky a předškoláky, u kterých je předpoklad, že jim zařazení do přípravné třídy pomůže vyrovnat vývoj a usnadní jim vstup do první třídy. V každé třídě se vzdělává 10–15 žáků. Dětem se věnují kvalifikované a nadšené paní učitelky, asistentky pedagoga, speciální pedagožka a logopedická preventistka. V rámci výuky klademe důraz na rozvoj všech oblastí vývoje, nabízíme bohatou vzdělávací nabídku.

Rozvíjíme:

 • řečové dovednosti
 • sociální a komunikační dovednosti
 • hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku
 • sebeobsluhu a hygienu
 • časovou a prostorovou orientaci
 • hudební, výtvarný a dramatický projev
 • koncentraci pozornosti

Nabízíme:

 • individuální přístup
 • bohatou vzdělávací nabídku
 • rodinnou atmosféru
 • logopedickou prevenci
 • Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacování (FIE) a metodu instrumentálního uvědomování (MIU)
 • primární reflexy
 • muzikoterapii
 • program Děti na startu k rozvoji pohybových dovedností
 • kulturní akce
 • výuku angličtiny

Výuka probíhá od 8:00 do 11:40. Školní družina je v provozu od 6:15 do 17:00.

O zařazování žáků rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Žádosti o přijetí budeme přijímat v průběhu dubna a května v sídle školy Jaroslava Seiferta 148, případně je bude možné odevzdat na dni otevřených dveří 9. 4. 2024 od 15 do 17 hodin přímo v přípravných třídách na adrese Bezručova 187.

Kontaktujte nás: vackovam@seifert-melnik.cz, tel.: 602 181 620