Náhradní prostory pro výuku 2. B, 7. A, 8. A po dobu opravy učeben

Publikováno: 5.10.2023 Autor(ka): Michaela Vacková

V souvislosti s modernizací topného systému došlo ve škole k havárii a byly poškozeny učebny 2. B, 7. A a 8. A.

Odborníci odhadují dobu rekonstrukce na 3 měsíce. Naše škola nedisponuje žádnými volnými učebnami s dostatečnou kapacitou pro celou třídu, a proto jsme nuceni dotčené třídy na nezbytně nutnou dobu přesunout do jiných mělnických škol, které nám ochotně nabídly pomoc.

Od 9. 10. 2023 do odvolání se budou uvedené třídy vzdělávat v učebnách na následujících školách:

2. B v Základní škole Jindřicha Matiegky Mělník (v případě zájmu lze alternativně přesunout až 6 žáků do třídy 2. A)

7. A v ZUŠ Mělník (část žáků převedena dočasně do 7. B)

8. A v Soukromé střední zdravotnické škole Mělník

Bližší informace obdrží žáci ve škole a jejich zákonní zástupci emailem.

 

Velmi děkujeme zmíněným školám za poskytnutí nezbytného zázemí.