Aktivity pro ukrajinské děti a jejich rodiče

Publikováno: 31.3.2022 Autor(ka): Michaela Vacková

Město Mělník organizuje pro ukrajinské děti a jejich rodinné příslušníky kurzy českého jazyka, adaptační skupiny a volnočasové aktivity. Podrobnosti naleznete v přílohách.

 

Intenzivní jazykové kurzy pro děti a mládež ve věku 14-18 let/ Інтенсивні мовні курси для дітей та молоді 14-18 років

Cílem tohoto kurzu je poskytnout dětem cizinců intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka a odstranit zásadní bariéru dítěte s odlišným mateřským jazykem při dosažení školního úspěchu a podpořit úspěšné začlenění a adaptování se v kolektivu vrstevníků.

Kurz bude probíhat na Gymnáziu Jana Palacha Mělník, Pod Vrchem 3421, Mělník od 11. 4. 2022. První skupina bude mít výuku od 8 do 11h30, druhá skupina následně od 12 do 15h30.

Rozsah výuky: pondělí-čtvrtek

Kapacita kurzu: 10 osob

Minimální povinná docházka: 75 %

Délka trvání kurzu: 5 týdnů (80 vyučovacích hodin po 45 minutách)

Hlavní lektor: Mgr. Aneta Černíková

Přihlášky můžete vyplnit elektronicky a zaslat na e-mail: z.syrova@melnik.cz či vyplnit na odkazu:

https://forms.gle/6QvhWwwowdoTtyn1A

 

Метою цього курсу є надати дітям іноземців інтенсивне навчання чеської як другої мови та усунути фундаментальний бар’єр дитини з іншою рідною мовою для досягнення успіху в школі та підтримати успішну інтеграцію та адаптацію в групі однолітків. .

Курс проходитиме в Gymnázium Jana Palacha Mělník, Pod Vrchem 3421, Mělník з 11 квітня 2022 року. Перша група матиме заняття з 8:00 до 11:30, друга група – з 12:00 до 15:30.

Обсяг навчання: понеділок-четвер

Місткість курсу: 10 осіб

Мінімальна обов'язкова відвідуваність: 75%

Тривалість курсу: 5 тижнів (80 навчальних годин по 45 хвилин)

лектор: Mgr. Aneta Černíková

Заявки можна заповнити в електронному вигляді та надіслати на e-mail: z.syrova@melnik.cz або заповнити за посиланням:

https://forms.gle/6QvhWwwowdoTtyn1A

 

Žádost o přijetí „Adaptační skupina“ pro děti od 6 do 15 let/ Заява на затвердження «Адаптаційної групи»для дітей від 6 до 15 років

 

Město Mělník bude v průběhu dubna zřizovat na Mělníku pro ukrajinské uprchlíky adaptační skupiny pro děti ve věku od 6 do 15 let. V tuto chvíli potřebujeme centralizovat evidenci zájemců o tyto skupiny. Prosíme proto o vyplnění dotazníku na tomto odkazu, dotazník je k dispozici v tištěné formě také na odboru školství a kultury Městského úřadu Mělník.

Протягом квітня місто Мельник створить адаптаційні групи для дітей віком від 6 до 15 років у Мельнику для українських біженців. Наразі нам потрібно централізувати облік тих, хто цікавиться цими групами. Тому, будь ласка, заповніть анкету за цим посиланням, анкета також доступна у друкованому вигляді в Департаменті освіти та культури Мельникського міського управління.

https://forms.gle/obCbBcMQyxgYYmTj8