27. 11. 2023 škola zůstává otevřena

Publikováno: 17.11.2023 Autor(ka): Michaela Vacková

Stávku podpoříme veřejným prohlášením

Souhlasíme s důvody, proč byla stávka vyhlášena. Podpoříme ji společným prohlášením zaměstnanců školy, které najdete v příloze. Výuku však 27. 11. 2023 nepřerušíme.

Naší školy by se plánované změny dotkly výrazným snížením počtu asistentů pedagoga a dále snížením počtu financovaných odučených hodin o 6 %, což v praxi znamená, že bychom byli nuceni zrušit dělení některých tříd na skupiny při výuce angličtiny, informatiky, českého jazyka a pracovních činností; případně omezit výběr dalších cizích jazyků.