Zahájení školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku 2023/2024

Publikováno: 4.9.2023 Autor(ka): Michaela Vacková

Na co se můžete těšit

Milí žáci, milí rodiče,

vítáme vás ve školním roce 2023/2024.

Opět pro vás chystáme mnoho tradičních i nových akcí a aktivit, při nichž se budete vzdělávat nejen ve školních lavicích.

Podnikneme exkurze na zajímavá místa, zhlédneme divadelní představení, výstavy a koncerty, zúčastníme se besed a přednášek, budou pokračovat bloky primární prevence. Zájemci se mohou zúčastnit lyžařského a snowboardového kurzu v Alpách, poznávacího zájezdu do Velké Británie s návštěvou filmových studií Harryho Pottera a zapojit se do výměnného pobytu s žáky z partnerské školy v německém Radebeulu. V červnu vyjedeme na tradiční školy v přírodě a sportovní kurzy.

Vyučování vám zpestří celoškolní projektové dny, čtenářské dílny, laboratorní práce, práce v centrech aktivit a tematické dny školního žákovského parlamentu. Už jsme zvědaví, jaká témata letos zástupci žákovského parlamentu vymyslí. Na oplátku pro ně učitelé připravují na 16. 11. den plný tvořivých dílen, pokusů a workshopů.

Nabídku kroužků a volnočasových aktivit najdete v průběhu září na webových stránkách školy.

Snažíme se individualizovat výuku, pro výuku jazyků i některých jiných vybraných předmětů dělíme třídu na menší skupiny, případně realizujeme tandemovou výuku. Vyučujeme 6 světových jazyků. Spolupracujeme s Evropským centrem jazykových zkoušek.

Během prázdnin jsme aktualizovali školní vzdělávací program Společně si rozumíme, školní řád a další dokumenty. Nakoupili jsme nové učební pomůcky, učebnice, pracovní sešity. V budově proběhly drobné opravy a úpravy, ale i větší rekonstrukce vybraných tříd. Určitě jste si všimli, že vstupní chodba změnila barvu. Město Mělník, které je zřizovatelem školy, nám udělalo radost modernizací kotelny a hlavně opravou fasády, která bude postupně pokračovat.

Aktivně se snažíme získávat finance i mimo běžný rozpočet školy. Díky obětavosti zaměstnanců, kteří jsou ochotni této práci navíc věnovat desítky až stovky hodin, jsme obdrželi dotace z krajského úřadu, ministerstva školství i Evropské unie, které nám umožní zavádět do výuky nové metody, spolupracovat s externisty a zahraničními školami, zaměstnat školní asistenty a speciální pedagožku, nabídnout žákům exkurze zdarma a nakoupit nové interaktivní pomůcky.

Již druhým rokem provozujeme odloučené pracoviště na Bezručově ulici, kde vznikly 4 přípravné třídy pro předškoláky a děti s odkladem povinné školní docházky, 2 oddělení školní družiny a výdejna stravy. Podařilo se nám díky nadšení mladého kolektivu na odloučeném pracovišti vybudovat moderní školičku s novým vybavením.

Přeji všem žákům i všem zaměstnancům školy, aby i v tomto školním roce chodili do školy s úsměvem, aby se vzájemně obohacovali a měli radost z učení. Prvňáčkům přeji radostný vstup do školy.

Mgr. Michaela Vacková, ředitelka