Škola pro všechny

Publikováno: 23.9.2018 Autor(ka): Michaela Vacková

Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 realizujeme na naší škole rozsáhlý projekt Škola pro všechny (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005412), který je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Díky projektu probíhají na škole následující aktivity:

Čtenářský klub pro žáky 1. stupně: žáci se schází jedenkrát týdně ve školní knihovně a pod vedením zkušených vyučujících seznamují se zajímavými knížkami, prožívají radost ze čtení, zábavnou formou se seznamují s metodami kritického myšlení a rozvoje čtenářské gramotnosti

Klub zábavné logiky a deskových her: jak název napovídá, žáci prostřednictvím zajímavých a netradičních her a úloh rozvíjejí své matematické a logické myšlení, prostorovou představivost, matematickou gramotnost, klub probíhá jedenkrát týdně v odpoledních hodinách a je určený pro žáky 4. – 9. ročníku

Tandemová výuka: v jedné vyučovací hodině učí zároveň dva pedagogové

Metoda CLIL: kvalifikovaní angličtináři poskytují zájemcům z řad ostatních učitelů lekce angličtiny a připravují s nimi minilekce CLIL pro žáky (aktivity probíhající v angličtině zařazené do výuky přírodopisu, zeměpisu, dějepisu apod.)

Vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti: dva minitýmy pedagogů se pravidelně scházejí a plánují zavádění inovativních metod matematické a čtenářské gramotnosti i do jiných vyučovacích předmětů než matematika a český jazyk

Školní asistentky: dvě školní asistentky poskytují při vyučování i při přípravě na výuku podporu žákům ohroženým školním neúspěchem

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v následujících oblastech: matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, inkluze, mentoring

 

Mgr. Michaela Vacková, pověřená řízením školy

 

 

Přiložené soubory ke stažení