Škola pro všechny 2

Škola pro všechny 2

Publikováno: 13.9.2019 Autor(ka): Michaela Vacková

Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 realizujeme na naší škole rozsáhlý projekt Škola pro všechny 2 (CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013270), který je financován Evropskou unií z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a MŠMT.

Díky projektu probíhají na škole následující aktivity:

Čtenářské kluby pro žáky 2. - 6. ročníku: žáci se schází jedenkrát týdně ve školní knihovně a pod vedením zkušených vyučujících seznamují se zajímavými knížkami, prožívají radost ze čtení, zábavnou formou se seznamují s metodami kritického myšlení a rozvoje čtenářské gramotnosti

Klub zábavné logiky a deskových her: jak název napovídá, žáci prostřednictvím zajímavých a netradičních her a úloh rozvíjejí své matematické a logické myšlení, prostorovou představivost, matematickou gramotnost, klub probíhá jedenkrát týdně v odpoledních hodinách a je určený pro žáky 1. – 9. ročníku

Badatelský klub: zábavné i poučné pokusy pro žáky 3. - 6.ročníku jedenkrát týdně v učebně chemie

Tandemová výuka: v jedné vyučovací hodině učí zároveň dva pedagogové

Projektové dny ve školní družině a školním klubu

Doučování žáků

Školní asistentky: školní asistentky poskytují při vyučování i při přípravě na výuku podporu žákům ohroženým školním neúspěchem

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v následujících oblastech: matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, inkluze, polytechnická výchova, ICT, osobnostní a sociální rozvoj

 

Mgr. Michaela Vacková, ředitelka školy

 

Přiložené soubory ke stažení