Naše škola

Naše škola

Publikováno: 5.10.2022 Autor(ka): Michaela Vacková

OP JAK reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000827

Naše škola

Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024 realizujeme na naší škole projekt Naše škola (CZ.02.02.XX/00/22_002/0000827), který je financován Evropskou unií z Operačního programu Jan Amos Komenský a podpořený částkou 3 569 482 Kč.

Díky projektu působí na škole školní asistenti, speciální pedagožka a probíhají následující aktivity:

Inovativní vzdělávání žáků ve škole, v přípravných třídách a ve školní družině (tandemová výuka, well-being a psychohygiena, inkluze včetně primární prevence, projektová výuka, komunikace v cizím jazyce, zážitková pedagogika a další)

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ

 

Mgr. Michaela Vacková, ředitelka školy