Název projektu: NAŠE ŠKOLA

Název projektu: NAŠE ŠKOLA

Publikováno: 23.1.2024 Autor(ka): Michaela Vacková

Operační program Jan Amos Komenský

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Registrační číslo projektu:  CZ.02. 02.XX/00/22_002/0000827

Hlavní cíl: zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

-----------------------------------------------------------------------------------

Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024 realizujeme na naší škole projekt Naše škola (CZ.02.02.XX/00/22_002/0000827), který je financován Evropskou unií z Operačního programu Jan Amos Komenský a podpořený částkou 3 569 482 Kč.

Díky projektu působí na škole školní asistenti, speciální pedagožka a probíhají následující aktivity:

Inovativní vzdělávání žáků ve škole, v přípravných třídách a ve školní družině (tandemová výuka, well-being a psychohygiena, inkluze včetně primární prevence, projektová výuka, komunikace v cizím jazyce, zážitková pedagogika a další)

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ

 

Mgr. Michaela Vacková, ředitelka školy