Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

Publikováno: 8.9.2022 Autor(ka): Michaela Vacková

Učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

V rámci implementace Národního plánu obnovy škola získala 422 000 Kč na nákup pomůcek do hodin informatiky a robotiky, která je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a naším školním vzdělávacím programem vyučována od školního roku 2022/2023 ve 4. - 9. ročníku.

Finance slouží k pořízení např. následujících digitálních technologií:

  • roboti, mikropočítače, robotické stavebnice
  • 3D tiskárny a 3D pera
  • vizualizéry, kamery, skenery
  • geolokační technika
  • výukový software
  • badatelská technika

 

Přiložené soubory ke stažení