ProjektyProjekty spolufinancované EU a státním rozpočtem ČRUčíme se s ESA

Naše škola se zapojila do projektu Učíme se s ESA, který probíhá od 1.4.2013 do 31.12.2014. Cílem projektu je vytvoření vzdělávacích aktivit, které budou využívat geoinformační technologie a budou přitom ušity na míru místnímu regionu (tedy Středočeskému kraji), zejména pak školám aktivně zapojeným do projektu.

Absolvovali jsme projekt na téma mělnické vinice v běhu času, kde děti zjistily a porovnaly, jak se změnila plocha vinic na Mělnicku během 19. a 20. století.

Dále je třída 6.A na základě výsledků mezinárodního testování TIMSS a PIRLS zařazena do dlouhodobého výzkumu Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PF UK financovaného Grantovou agenturou ČR.

Didaktika pro kyberprostor

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0027

Škola pro život

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1329

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1329
Z fondu hejtmana bylo zakoupeno lyžařské a cyklistické vybavení a florbalové hole.

Rodilá mluvčí - lektorka anglického jazyka

Evidenční číslo GHT/PHT/021957/2015
Cílem projektu je zvýšení jazykových kompetencí žáků a vyučujících prostřednictvím spolupráce.

Materiálové vybavení pro výuku tělesné výchovy

Evidenční číslo: FHT/PHT/021769/2014
Z fondu hejtmana bylo zakoupeno materiálové vybavení pro výuku tělesné výchovy.

"Komunikujeme v Evropě"
To je název projektu, který ZŠ Seifertova realizuje v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců schválený po registračním číslem 2016-1-CZ01-KA101-023133.¨ Jedná se o projekt mobility zaměstnanců školy s cílem zajistit zvýšení jejich kompetencí v oblasti jazykové a pedagogické vybavenosti získané ze zkušeností v zahraničí. V rámci projektu se naši pedagogové zúčastní jak kurzů jazykových, tak metodických a také tzv. "stínování", tedy účasti na výuce na zahraničních školách. O postupu realizace projektu a jeho výstupech budeme na našich stránkách průběžně informovat. "Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie."

Ve dnech 3.4. - 14.4. 2017 se 2 naše pedagožky účastní jazykového kurzu angličtiny v irském Limericku v rámci první mobility pedagogických pracovníků projektu Erasmus +.

Další z našich pedagogů se v termínu od 15. do 19.5.2017 účastnil mobility pedagogických pracovníků v rámci projektu Erasrmus+. Jedná se o job-shadowing, tedy tzv. stínovaní na výuce v místní škole v Navalmoral de la Mata ve Španělsku. Pedagog bude seznámen s chodem a systémem školy, s metodami výuky i procesy inkluzivního vzdělávání prostřednictvím své přímé účasti na hodinách.

Skupina pěti pedagogů vyjela ve dnech 29. 5. – 2. 6. 2017 v rámci projektu do partnerské školy Jean-Clermont-Schule do Německa do města Oranienburg. Účastnili se zde týdenní výuky v rámci aktivity Job Shadowing, tedy stínování. Byli seznámeni s pracovními postupy německých kolegů při výuce svých předmětů a měli možnost se účastnit jak školních tak mimoškolních aktivit žáků.

Jednou z destinací pro projektovou aktivitu metodického a jazykového kurzu ruštiny bylo Lotyšsko, Riga, kde se naše pedagožka účastnila uvedeného kombinovaného typu kurzu na jazykové škole Durbe Russian Language Academy. I tento studijní pobyt v termínu 26.6. – 7.7. 2017 byl určen ke zvýšení jak jazykových, tak metodologických kompetencí učitelů našeho sboru.

Další tři pedagožky odjeli v termínu 10. – 21. 7. 2017 do Velké Británie do Brightonu, aby zde absolvovaly v rámci projektu jazykový kurz anglického jazyka pro zvýšení svých jazykových kompetencí a jejich následného využití při hodinách s výukou metodou CLIL ve svých předmětech.

Posledním výjezdem byl studijní pobyt jedné pedagožky ve Francii, Nice ve dnech 10. – 21.7. 2017 do jazykové školy Azurlingua, kde se účastnila dalšího kombinovaného jazykového a metodického kurzu francouzštiny. I tento kurz měl za cíl zvýšit profesní kompetence vyslané pedagožky, která pak bude nově nabyté zkušenosti a dovednosti předávat ve svých hodinách žákům školy.

V průběhu tohoto školního roku jsou realizovány všechny další povinné aktivity projektu jako diseminace poznatků a zkušeností. Byly realizovány brífinky v rámci školy, workshopy se svými kolegy i kolegy z ostatních škol. Dále je průběžně administrován celý projekt a připravován k jeho ukončením podáním závěrečné zprávy o průběhu a realizaci projektu, který bude ukončen k měsíci červnu 2018.

"Spolu v Evropě"
Dotační program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2016 - č.j. MSMT-24481/2015

Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, 27601 Mělník, p.o. v roce 2016 realizovala projekt podporovaný v rámci Programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy pro rok 2016. Od dubna do prosince se konala řada aktivit, která přinesla spoustu poznatků pro žáky i učitele. V červnu se uskutečnila odborná exkurze pro 22 žáků 9. tříd do Oranienburgu – Sachsenhausenu. Žáci navštívili koncentrační tábor Sachsenhausen, odkud pořídili i obrazový materiál pro zajímavé velkoformátové fotografie. Navštívili rovněž Berlín a zde různá zajímavá místa spojená s problematikou holocaustu.

Rekonstrukce a obnova školního hřiště
Ev. č. SVČ/VSA/026556/2016
Za uvedené finanční prostředky bylo provedeno srovnání terénu, čištění a penetrace stávájícího povrchu, položení umělé trávy, instalace nových ochranných sítí a lajnování.