Naše škola

Informace o škole

Základní škola Mělník se nachází v centru města Mělník, ul. Jaroslava Seiferta. Zřizovatelem školy jako příspěvkové organizace je město Mělník – dle aktuálního znění zřizovací listiny.

Organizace je zřízena za účelem zajišťování výchovně vzdělávací činnosti, přičemž hlavní náplní je zejména:

  • zajišťování výchovně vzdělávacího procesu – zabezpečení výuky a výchovy v rozsahu obecně závazných právních předpisů pro povinnou školní docházku
  • údržba a správa majetku svěřeného organizaci
  • pronájem prostor školy, hospodářská a příležitostná podnikatelská činnost dle zvláštních předpisů
Součástí školy je školní družina a školní klub.