Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148

Vítejte! Naše základní škola se nachází v historickém jádru města Mělníka. Poskytujeme výuku 470 žákům rozdělených do devíti ročníků. Součástí školy je také družina a školní klub. Škola nabízí žákům různé mimoškolní aktivity, volnočasové aktivity a zájmové kroužky.

Infolinka pro rodiče 315 622 374
Vstoupit do on-line žákovské knížky

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

Náš školní vzdělávací program se zaměřuje na jazyky a sport. Angličtinu vyučujeme od 1. třídy, od 7. ročníku si žáci vybírají další cizí jazyk z následující nabídky: němčina, španělština, francouzština, ruština a nově i italština. Podrobné informace o výuce cizích jazyků na naší škole získáte v přiloženém dokumentu. Najdete v něm rovněž odkazy na webové stránky pro domácí studium. Mgr. Michaela Vacková, pověřená řízením školy


PROJEKT "EVROPA NÁS BAVÍ"

Od března do prosince 2018 je na naší škole realizován projekt Evropa nás baví, který byl finančně podpořen z dotačního programu Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018, MŠMT 21430/2017-1. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost žáků v problematice xenofobie, rasismu, antisemitismu a holocaustu, dále výchova k toleranci a vstřícnému postoji vůči integraci spolužáků jiné rasy, smýšlení, či žáků se specifickými poruchami učení a chování. Mgr. Michaela Vacková, pověřená řízením školy  


ZÁJEZD DO POLSKA

Součástí dlouhodobého projektu „Evropa nás baví“ který je financovaný z dotačního programu Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018, MŠMT 21430/2017, je i pětidenní zájezd do Polska v září 2018 pro 25 žáků z 8. a 9. tříd a pět vyučujících. Navštívíme Krakov, Osvětim, Wieliczku a další zajímavá místa. Následně bude zpracován dokumentární deník a uskuteční se výstava fotografií na mělnické radnici. Mgr. Michaela Vacková, pověřená řízením školy
http://www.seifert-melnik.cz/pdf/program-zajezdu-polsko.pdf
28.06.2018

Třída 3.b i letos pěstovala zeleninu

Třída 3.b i letos pěstovala zeleninu
Zobrazit album →
24.06.2018

Oranienburg

Oranienburg
Zobrazit album →
01.06.2018

Den veselých ponožek

Den veselých ponožek
Zobrazit album →

Školní družina

Naše školní družina má 5 oddělení. V tomto školním roce navštěvuje družinu 150 dětí. Na škole také funguje jedno oddělení školního klubu, který navštěvuje 30 žáků ze 4. a 5. tříd.

Vedoucí vychovatelka:
Martina Šmídová

Vychovatelky:
Miloslava Kubešová
Jana Stříšková
Lenka Nováková
Zlatuše Kreisingerová

Provozní doba:
6:00 - 8:00 hod a 11:40 - 17:15 hod.

Telefon: (+420) 604 101 704

11.05.2017

Kouzelník ve ŠD

Kouzelník ve ŠD
Zobrazit album →
08.03.2017

Karneval ŠD 28. 2. 2017

Karneval ŠD 28. 2. 2017
Zobrazit album →

Školní jídelna Fügnerova

Budova jídelny byla postavena v roce 2000 a je umístěna ve středu města Mělník, kde sousedí se základní školou Jungmannovy sady Provozovna se řadí se svojí výrobní technologií ke špičkám ve školním stravování.

Celková kapacita jídelny je 1000 strávníků. Školní jídelna poskytuje stravování žákům a zaměstnancům nejen naší základní školy a základní školy Jungmannovy sady, stravuje se zde 830 strávníků.

Organizace poskytuje strávníkům možnost výběru stravy ze 2 druhů jídel denně. Vaří podle výživových norem a receptů. Snahou je nabízet strávníkům luštěninová a zeleninová jídla. Nabízí také bezlepkovou dietu.

Aktuální jídelní lístek