Přípravné třídy

Přípravné třídy

Vážení rodiče,

vítejte v přípravných třídách, které sídlí na adrese Bezručova 187.

Ve 4 třídách máme celkovou kapacitu 55 žáků. Kromě přípravných tříd zde najdete i 2 oddělení školní družiny a výdejnu pokrmů.

Společně se vydáváme na dobrodružnou cestu za poznáním a věděním. Hravou formou se seznamujeme se světem kolem nás a s pravidly společenského chování. Také se přirozeně a zároveň individuálně připravujeme na přechod do školního prostředí. Se vzdělávacím programem a školním řádem PT se můžete seznámit v přílohách.