Partnerské školy

Německo

Gottfried Kölwel VS Beratshausen

Schulweg 8, 931 75 Beratshausen
Beyern IDE Oberplatz, Germany

www.vsberatzhausen.de

Slovinsko

Osnova Sola Oskarja Kovacica

SP Škofije 40d
6281 Slovenia

www.ososkar.si

Island

Hvassaleitisskóli

v/ Stogerdi 108
Reykjavik, Iceland

www.haaleitisskoli.rvk.is