Aktuality

Projekt Spolu v Evropě

Naše škola připravila a realizuje projekt pod záštitou MŠMT, který se zaměřuje na několik témat : * holocaust * boj proti rasismu a xenofobii * výchova v rámci multikulturalismu * příprava nových učebních materiálů s touto tematikou.

Realizace projektu byla zahájena přípravou jednotlivých témat již v dubnu letošního roku. V červnu se uskutečnil výměnný pobyt 22 žáků 9.A v partnerském městě Oranienburgu a Sachsenhausenu zaměřený na téma holocaust, spojený s přípravou fotodokumentace, návštěvou Muzea holocaustu v Berlíně a studium materiálů s danou tematikou. Tento pobyt byl z velké části hrazen z projektu, část hradila německá strana. Zpracování tohoto tématu bude dále pokračovat přípravou výstavy fotografií, jež budou vystaveny v prostorách mělnické radnice. Vernisáž je plánována na začátek listopadu. Výstava bude poté přesunuta do ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník, p.o. , aby i žáci partnerské školy měli možnost se s touto tématikou seznámit přitažlivou a zajímavou formou. V průběhu prázdnin připravovali vybraní učitelé tematické okruhy – boj proti xenofobii a rasismu, práce s žáky jiných jazykových, národnostních, popř. náboženských prostředí, výchova k toleranci a přijímání jiných kultur. Tyto materiály / komiksy, testy, doplňovačky, interaktivní hry atd ./ budou při výuce realizovány v podzimních měsících. Projekt je doplněn rovněž obrazovými a hudebními prezentacemi orientovanými na poznávání země našich sousedů - Spolkovou republiku Německo. Celý projekt bude ukončen v prosinci 2016 na základě vyhodnocení efektivity a prospěšnosti ve výchově a vzdělávání žáků naší školy, popř. i jiných škol. Mgr. Milena Tamelová