Akce školy

Jaké je to být hasičem

Jaké je to být hasičem

Číst dále

Ano, pane doktore

Ano, pane doktore U příležitosti 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky navštívili žáci 1. stupně ZŠ J. Seiferta v  mělnickém muzeu výstavu  “Ano, pane doktore.“ Výstavou, která přiblížila prvorepublikové zdravotnictví, provázela děti muzejní pracovnice Mgr. Jitka Králová. Za její pomoci absolvovali školáci zdravotnický kurz, ve kterém si vyzkoušeli péči o miminko, louhování bezového květu přes plátno a dozvěděli se mnoho zajímavostí o bylinkaření i obsahu lékárničky. Velmi poutavá byla prohlídka dobových masážních přístrojů, inhalátorů, vyhřívané elektrické dečky, horského sluníčka nebo vybavení zubní ordinace. V závěru výstavy žáci obdrželi  odznak  za absolvování kurzu.

Mgr. Eva Kloboučníková

Výlet plný adrenalinu

Výlet plný adrenalinu Poslední květnovou středu vyměnili druháčci ze ZŠ J. Seiferta školní aktovky za batůžky a vydali se i s paními učitelkami na výlet do zábavně – naučného Parku Mirakulum v Milovicích nad Labem. Park zaujímá rozlohu 10 hektarů a nabízí rozsáhlé množství nápaditých volnočasových aktivit. Dominantou je hrad s podzemními chodbami a se spoustou tunelů, žebříků a skluzavek. Lesní městečko umožnilo dětem procházky v korunách stromů po lanových stezkách a visutých můstcích. Velkou radost poskytlo bludiště a skotačení na obřích trampolínách. Chvíle odpočinku nastaly na naučné lesní stezce a v minizoo, kde se žáci kochali stádem holandských minikoziček. Školní výlet do Parku Mirakulum se všem líbil. Školáci si odváželi nezapomenutelné zážitky ze zdolávání nejrůznějších překážek.

Mgr. Eva Kloboučníková

Já jsem muzikant

Já jsem muzikant Stejnojmenný název mělo i vystoupení žáků hudebně dramatického kroužku ze ZŠ J. Seiferta na téma „Lidská práce a řemesla“. V hudebně poetickém pásmu představili školáci hravou formou různá zaměstnání. Prostřednictvím písní, básní, pohádky a tanečků si zahráli nejen na muzikanta, ale i na zedníka, ševce nebo mlynáře. Zpěv písní byl zvýrazněn rytmickými hudebními nástroji. Ke zpestření vystoupení přispěl žák Patrik Staněk ze 4. B svou hrou na flétnu. Žáci  Hugo Krátký a Markéta Martincová ze 2. A obohatili program sólovou hrou na klavír. Děti svým vystoupením potěšily své spolužáky ze školní družiny, děti v MŠ Pod Vrchem a v MŠ Tyršova, všechny dříve narozené v Centru seniorů Mělník, ale také svoje rodiče a prarodiče v mělnickém muzeu.
Mgr. Eva Kloboučníková

V cele i v síni jednací

V cele i v síni jednací V rámci projektového vyučování na téma „Lidská práce a řemesla“ přijali žáci třídy 2.A ze ZŠ J. Seiferta pozvání na exkurzi do budovy Okresního soudu v Mělníku. Nejprve se školáků ujala justiční stráž a po bezpečnostní prohlídce vedly první kroky do cely. Soudní budovou provedla děti Mgr. Markéta Martincová a seznámila žáky přiměřeně jejich  věku se svým povoláním soudkyně. Všechny zaujala jednací síň a možnost vyzkoušet si talár. Paní soudkyni děkujeme za její vstřícnost a naučnou prezentaci jejího povolání.
Mgr. Eva Kloboučníková

Velikonoce v muzeu

Velikonoce u Kudrnů
V předvelikonočním období  měly možnost děti ze ZŠ J. Seiferta  navštívit interaktivní program  v  mělníckém  muzeu.  Jako první nás přivítal medvěd – masopustní  maska, která neodmyslitelně patřila k masopustnímu veselí.  Děti se měly možnost dozvědět spoustu informací o životě prostých lidí na venkově, o zvycích před obdobím Velikonoc. Samy si mohly vyzkoušet sázení brambor a cibule, přesívání mouky nebo rozklepnutí vajíčka. Nechyběly ani kreativní dílničky, kde si děti vyrobily Moranu z látky. Děkujeme mělnickému muzeu za skvěle připravený program a velice  se  těšíme  na další í setkání  .
Mgr. Lucie Rybářová

Exkurze do čističky odpadních vod

Exkurze do čističky odpadních vod Exkurze do čističky odpadních vod

Dne 22.3. jsme byli na exkurzi odpadních vod. Dozvěděli jsme se mnoho užitečných věcí, například , kudy musí voda projít, než se pustí do řeky. Musí projít několika čistícími nádržemi s bakteriemi. Když bakterie umřou přejedením, klesnou a odstraní se do síta, kde je zlikviduje. Až potom se voda vypustí zpět do řeky  a pak do moře.
Autor : žák, 4.B

Exkurze do čističky odpadních vod

Dne 22.3. jsem šli do čističky odpadních vod v Mlazicích. Když jsme tam přijeli ,tak jsem si vyfotil malý rybníček.
Nejprve se voda a špína dostane do kanalizace a trubkami v podzemí přiteče do čističky odpadních vod. Voda z obrovských bazénů jde do menších bazénů, ve kterých jsou bakterie , které špína na sebe nanesou a potom je pracovníci vyndají a dají je do kontejnerů.    Voda , která se vyčistí , tak jde přes takové síto a potom jde některá voda do Labe.
Autor: žák, 4.B

Exkurze do čističky odpadních vod

Dne 22.3. 2018 třídy 4.A a 4.B jeli na exkurzi do čističky odpadních vod v Mlazicích. Viděli jsme tam, jak se od vody  oddělí odpadky , které voda spláchne. Potom voda jede do velikého oválu , tam žijí bakterie, které jedí špínu a nečistoty. Bakterie dělají víry ve vodě. Některá čistá voda se vlévá do Labe. Moc se nám tam líbilo a děkujeme paním učitelkám za skvělý výlet.
Autor. žákyně, 4.B


Školáky přívítal medvěd

http://www.seifert-melnik.cz/pdf/medved.pdf

Celá třída na ORL

Celá třída 2. A  ze  ZŠ J. Seiferta i s paní učitelkou se v polovině února vydala na ORL v Mělníku – ušní nosní krční ambulance MUDr. Evy Ptáčníkové. Cílem  návštěvy bylo získat co nejvíce poznatků nejen o lidském těle, ale i o práci paní lékařky. MUDr. Eva Ptáčníková velmi poutavě dětem vyprávěla o své každodenní činnosti v ordinaci, kde pečuje o dětské i dospělé pacienty. Na základě obrazových materiálů objasnila přiměřeně věku žáků anatomii jednotlivých orgánových soustav. Zaměřila se na vnitřní složení ucha, krku a nosu, jejich onemocnění, vyšetření a léčení. Neopomenula ani význam hygieny těchto orgánů. Paní doktorka ukázala školákům přístroj na zastavení krvácení z nosu a tympanometr, který zjišťuje tlak vzduchu v uchu. Všichni měli možnost vyzkoušet si fodendoskop, absolvovali vyšetření sluchu a sledovali výsledky na audiogramu. Paní doktorce Evě Ptáčníkové náleží velké poděkování za její vstřícnost a naučnou prezentaci svého povolání.
Mgr. Eva Kloboučníková
ZŠ Mělník, Jaroslava Seiferta

Čtvrťáci v akci

http://www.seifert-melnik.cz/pdf/ctvrtaci.pdf

Návštěva Okresního soudu Mělník

V pátek 16. 2. 2018 měla třída 5.A možnost navštívit mělnický soud. Všichni prošli kontrolou do soudní síně a tam jsme zjistili, jak probíhá soudní jednání. Potom jsme se dozvěděli, že na Mělnickém soudě soudí více žen než mužů. Šli jsme na nádvoří, kam jsme došli skleněným tunelem. Podívali jsme se na vězeňské cely. Nakonec všichni zavítali do archivu, ve kterém jsou uloženy všechny složky už od roku 1900.
Návštěva soudu byla zajímavá a moc se nám líbila! Rádi bychom poděkovali paní Mgr. Renátě Moudré za to, že nám tuto návštěvu umožnila.
Vaše 5. A


The Cello Boys

http://www.seifert-melnik.cz/pdf/the-cello-boys.pdf

Pořad SAMI

Žáci 9. tříd se dne 23. 11. 2017 vydali do Prahy, kde se ve Státním zdravotním ústavu zúčastnili komponovaného pořadu SAMI. Celý pořad byl zaměřen na problémy poruch příjmu potravy. Nejprve jsme zhlédli film, který nám názorně ukázal, jak bulimie a anorexie mohou ničit lidské životy a jak s nimi lze bojovat. Celým pořadem provázel sám režisér filmu, který zároveň i vedl následnou besedu s pozvanými odborníky – lékařkami zabývajícími se právě léčbou těchto poruch. Od nich jsme se dozvěděli nové informace o možnostech řešení tohoto stále se rozšiřujícího onemocnění.

Slyšte, slyšte pastuškové

Slyšte, slyšte pastuškové „Hvězdičko zářivá, vyčaruj Vánoce, ať se k nám zima navrátí po roce…“ Tento verš mělnické básnířky paní Blanky Štráchalové, ale i mnoho jiných recitovali ve svém vystoupení „Slyšte, slyšte pastuškové“ žáci hudebně dramatického kroužku ze ZŠ J. Seiferta. Celé vystoupení zahájily starodávné adventní postavy Lucky a Perchty. V pestrém programu nechyběla ani hra na rytmické hudební nástroje, které doprovázely zpěv koled. Žák ze 4.B obohatil program sólovou hrou na flétnu a žákyně ze 2.A překvapila všechny posluchače hrou na klavír. S uvedeným vystoupením zpříjemnili školáci adventní čas svým spolužákům ze školní družiny, dětem v MŠ Pod Vrchem a v MŠ Tyršova a všem dříve narozeným v Centru seniorů Mělník. Nejvíce se však těšili na předvedení celého programu rodičům a prarodičům v mělnickém muzeu.
Mgr. Eva Kloboučníková
ZŠ Mělník, Jaroslava Seiferta

Křehká krása

Křehká krása Křehkou krásu v podobě vánočních ozdob obdivovali i žáci ze ZŠ J. Seiferta, kteří  mělnické muzeum   navštívili  v adventním čase. K vidění byly ozdoby z období od 2. poloviny 19. století do 80. let 20. století. Mezi vystavenými exponáty byly nejen  ozdoby ze skla, ale i z přírodních materiálů a sněhového pečiva. Školáky nejvíce nadchla vánoční dílnička,  ve které si za trpělivé spolupráce muzejních pracovnic vyrobili postavičku svatého Mikuláše a z korálků vytvořili ozdobu hvězdičky. 
Mgr. Eva Kloboučníková
ZŠ Mělník, Jaroslava Seiferta

Abraka muzika

V rámci primární prevence navštívili v listopadu žáci ze ZŠ J. Seiferta v DDM v Mělníku hudebně naučný pořad v podání členů interaktivního didaktického hudebního divadla Abraka muzika. Na školáky čekala více jak hodina písniček, zajímavého povídání, legrace, ale i přemýšlení o mezilidských vztazích a zásadách společenského chování. Na základě zapojení všech lidských smyslů děti poznávaly různé piktogramy, o kterých získávaly důležité informace. Žáci si připomněli telefonní čísla tísňového volání, pravidla třídění odpadu, ale i nevhodnost časté konzumace rychlého občerstvení. Celý pořad se dětem velmi líbil.
Mgr. Eva Kloboučníková
ZŠ Mělník, Jaroslava Seiferta

2.A se učí recyklovat

2.A se učí recyklovat V měsíci září zavítali v rámci enviromentální výchovy žáci třídy 2.A  ze ZŠ  J. Seiferta na exkurzi do sběrného dvora v Rousovicích, kde je zaměstnanci ochotně provedli celým areálem. Seznámili školáky se způsoby třídění odpadu nejen na směsný odpad, papír a plasty, jak se učí třídit ve škole.  V celém sběrném dvoře panoval přehledný pořádek a tak děti měly možnost si prohlédnout třídění odpadu na pneumatiky, vyřazená elektrozařízení, žárovky, zářivky, plasty,  kartony, dřevo, textil, zeleň, bílé i barevné sklo, objemný i nebezpečný odpad. Samozřejmě byl zdůrazněn význam recyklace z hlediska ochrany životního prostředí. Získané poznatky žáci uplatní v praxi při třídění odpadu ve třídě, školní družině, doma.
                                                   
Mgr. Eva Kloboučníková


Podzimní vyučování

Podzimní vyučování Na konci září jsme přesunuli své vyučování do přírody. Během dvou dnů jsme poznávali krásy Kokořínska, opékali buřty, navštívili jsme oblíbené Pokličky, sbírali houby, stavěli obydlí v lese a dělali různé výrobky z přírodnin. Nechyběla tu také stezka odvahy. Přijela mezi nás  paní Holubová z CHKO a připravila nám pestrý dopolední program zaměřený na učivo přírodovědy.
Náš pobyt byl moc hezký, ale krátký. Všem, kteří nám pomohli ho uskutečnit, děkujeme.
Žáci 4.A, ZŠ J. Seiferta

Ukázky slohového zpracování výletu na horu Říp formou článku do novin. Práce žáků 4.B

S Praotcem Čechem na horu Říp
Dne 27. září vystoupila  4.B Jaroslava Seiferta na Říp s Praotcem Čechem a jeho družinou. Cestou na Říp nás čekali různé úkoly. Například jsme házeli na divoké prase kameny. Na vrcholku hory Říp jsme navštívili rotundu svatého Jiří. Moc se nám to tam líbilo, děkujeme za krásný výlet. 

S praotcem Čechem na horu Říp
Středa 27. září, 4.B a 4.A  se zúčastnila výstupu s Praotcem Čechem na horu Říp. Cestou jsem zabili kance a postavili obydlí. Když jsme vystoupili na horu říp, tak jsme modelovali  Pak jsme šli na rotundu svatého Jiří. Potom jsme šli dolů, kde na nás čekal autobus. Děkujeme DDM, že uspořádali tuto akci na horu Říp a také děkujeme paním učitelkám.

2. A, 2. B na Kokoříně

2. A, 2. B na Kokoříně

Před koncem školního roku jsme strávili krásné dny v přírodě na Kokořínsku. Cesta byla náročná vzhledem k horkému počasí – nejprve vláčkem do Mšena, potom pěšky lesem na Pokličky a kolem potoka do tábora. Tam nás čekaly chatky a ledničky plné jídla od našich rodičů. A také velké hřiště na sport, takže jsme rychle zapomněli na bolavé nohy. Druhý den nám Ekocentrum Koniklec připravilo vzdělávací program o mravencích. Dozvěděli jsme se mnoho nových důležitých věcí a byla to velká zábava. Připravený táborák byl v ohrožení kvůli blížící se bouřce, ale nakonec jsme rychle buřty upekli a snědli. Závěr výletu byl také prima – cesta lesem, plné pusy borůvek a pozorování lesního hmyzu. A nakonec vítání se s rodiči.

Mgr. Lenka Kučerová, Mgr. Dagmar Martinovská a žáci 2. A, 2. B

Příroda se probouzí

http://www.seifert-melnik.cz/pdf/priroda.pdf

Ekoexkurze do Lhotky

http://www.seifert-melnik.cz/pdf/lhotka.pdf

Kam s ním?

Kam s ním?

V měsíci květnu a červnu navštívili žáci ze ZŠ J. Seiferta muzejní výstavu „Kam s ním? Do muzea!“ Výstava prezentovala přírůstky muzejních sbírek za posledních 10 let. Děti měly možnost si zahrát na etnografy a vystavené exponáty přiřazovaly k časové přímce od roku 1900 až po současnost. U jednotlivých předmětů určovali také jejich název, využití a materiál, ze kterého jsou zhotoveny. Děvčata připravila módní přehlídku z oblečení svých předků. Za splněné úkoly získaly děti osvědčení etnografa. Všem muzejním pracovníkům náleží velké poděkování za nápadité připravení celé výstavy.

Mgr. Eva Kloboučníková

Svátek dětí v ZOO

Svátek dětí v ZOO

Dne 1. června zůstaly lavice ve třídě 1. A v ZŠ J. Seiferta prázdné, neboť se prvňáčkové  vydali na školní výlet do pražské ZOO. U příležitosti Mezinárodního dne dětí byl pro školáky připraven vstup pouze za 1 Kč, ale také mnoho zajímavých dárků včetně nanuků. Děti si užily projížďku vyhlídkovým vláčkem. Nejvíce obdivovaly klokany při jídle, sloní rodinu, cvičené lachtany a plavecké dovednosti ledních medvědů. Výlet se všem velmi líbil.

Mgr. Eva Kloboučníková

Zpíváme jaru a maminkám

Zpíváme jaru a maminkám

„Učila mne první slova, jak se ke svým bližním  chovat. Kdo mě hladí teplou dlaní? Přece máma, není nad ni.“ Tento verš a mnoho dalších zaznělo na vystoupení ke Dni matek, se kterým se žáci hudebně dramatického kroužku ze ZŠ                J. Seiferta představili  v měsíci květnu ve školní družině, v MŠ Tyršova, v Centru seniorů a v Regionálním muzeu v Mělníku. Školáci ve verších vyjadřovali lásku ke své mamince, ale také recitovali o její starostlivosti, obětavosti a pracovitosti. Za doprovodu klavíru a rytmických hudebních nástrojů  nejen zpívali o maminkách, jaru a sluníčku, ale také tancovali. Žáci  zpestřili program hrou na flétnu. Vystoupení obohatila pohádka O slepičce, ve které se děti předvedly v maskách a se zajímavými rekvizitami.

Mgr. Eva Kloboučníková

Abraka muzika

Abraka muzika

V rámci primární prevence zavítali začátkem dubna  žáci ze ZŠ J. Seiferta do DDM v Mělníku na hudebně naučný pořad „Jak žijeme“ v  podání členů interaktivního didaktického hudebního divadla Abraka muzika. Hlavním tématem byly mezilidské vztahy . Děti měly možnost  se zapojit zábavnou a hravou formou do programu, rozlišovaly užitečné a škodlivé jevy a byly upozorněny na nebezpečí závislosti na výpočetní technice. Celý program byl zpestřen veselými písněmi k danému tématu.
                                          
Mgr. Eva Kloboučníková

Velikonoce v muzeu

Velikonoce v muzeu

Žáci z 1.A ZŠ J. Seiferta navštívili  v mělnickém  muzeu interaktivní program Velikonoční dávnohrátky aneb Jak to bylo u Kudrnů. Od muzejních pracovnic Mgr. Jitky Králové a Mgr. Nadi Černé se děti dozvěděly mnoho zajímavostí o regionálních tradicích velikonočních svátků našich předků. Žáci poznávali jarní hry, zvyky, ozdobili si vajíčko a
 zasoutěžili si s vlastnoručně vyrobenou káčou.

Mgr. Eva Kloboučníková                      
ZŠ Mělník, Jaroslava Seiferta

Beseda s kronikářem

Beseda s kronikářem Ve středu 26.4. 2017 se třídy 4.A a 4.B setkaly s kronikářem města Mělníka.

Kronikář se nám nejdříve představil.
Ukázal nám nejstarší kroniku z roku 1703.
Kronika pro starostu města Mělníka je vyrobena z ovčí a kozí kůže.
Po 10 letech se kronika musí odevzdávat do archivu.
Všechny tři kroniky stojí dohromady 14 500 Kč.
Archivní papír, který má vydržet 500 let, má ve znaku ležatou osmičku v kroužku.
Kronikář nemusí být v důchodu.
Město Mělník nemělo 3 roky žádného kronikáře, který by psal kroniku.
Jméno našeho současného kronikáře je pan Martin Klihavec, je mu 39 let.
Beseda byla zajímavá a poučná.

DĚKUJEME!
4.A, 4.B

2.B - Den bezpečí a pořádku

Dne 18. 5. 2017 jsme se v přístavišti pod starým mostem seznámili s prací a technikou záchranných složek, získali informace týkající se prevence kriminality a podívali se na ukázky práce městské a státní policie, hasičů, záchranné služby, Besipu a dalších. Viděli jsme zásah bezpečnostních složek při zadržení pachatele trestného činu a vyprošťování zraněného po dopravní nehodě. Vyzkoušeli jsme si poskytnutí první pomoci – masáž srdce. Také jsme předali dárky ( obrázky ) pro členy záchranných složek jako vyjádření poděkování za jejich práci.
Mgr. Lenka Kučerová a žáci 2. B

Žáci 2.B pěstují zeleninu

Protože je zelenina zdravá a máme ji rádi, rozhodli jsme se, že se z nás stanou zahradníci. Ve školním skleníku pěstujeme hrášek, kedlubny, saláty, mrkev, petržel, celer a libeček. Práce je hodně, protože plevel roste rychleji než zelenina. Každý den musíme zeleninu zalévat, okopávat, často přesazovat a vytrhávat plevel. Dokonce jsme si pořídili i vlastní žížaly. Moc se těšíme na sklizeň.
Mgr. Lenka Kučerová a žáci 2. B

Třídy 2. A + 2. B opět na horách

V letošním školním roce jsme opět vyrazili na zimní sportovní kurz. Počasí nám přálo, sněhu byl téměř metr.  Celé dny jsme mohli sportovat venku na čerstvém vzduchu. Dopoledne a odpoledne lyžování a před večeří pěší turistika a hrátky na sněhu. Nezapomněli jsme ani na chvilky vzdělávání v terénu a další přednášku člena horské služby. Za odměnu nám bylo výborné jídlo, teplé pokojíčky, karneval, soutěže, drobné dárečky a sladký pohár zmrzliny. Ale především – jsme výborní lyžaři a užili jsme si nádherný týden plný slunce.
Mgr. Lenka Kučerová

Jazykový kurz ve Španělsku

http://www.seifert-melnik.cz/pdf/erasmus2.pdf

Jazykový kurz v Irsku

http://www.seifert-melnik.cz/pdf/erasmus.pdf

Vodárna

Ve středu 22. 3. 2017 v rámci Světového dne vody navštívili žáci 4. A a 4. B  čističku vody v Mlazicích  a vodárnu v Mělnické Vrutici. Dozvěděli jsme, jak se čistí voda pomocí živých organismů. Viděli jsme nádrže, ve kterých plavaly různé splašky. V čističce vody to hodně páchlo.

V Mělnické Vrutici jsme viděli vrt hluboký 30-80 m. Z Mělnické Vrutice teče voda až do Kladna. Je to 67km vzdušnou čarou. Celý den drobně pršelo a byla nám zima. Děkujeme pracovníkům vodárny, kteří byli ochotní nás nechat v budově se zahřát.
Exkurze se nám moc to líbila.
                                                      Žáci 4. A

Bruslení

My, žáci tříd 4. A a 4. B, jsme chodili každé úterý bruslit na zimní stadion. Bruslení začínalo v polovině ledna a končilo v březnu. Učila nás paní Skřivánková. Byla přísná, ale hodná. Cvičili jsme buřty, holubice, dřepy a překládání. Také jsme hráli hokej a hru Rybičky, rybáři jedou. Někdy nás přišel navštívit malý roztomilý pejsek. Bruslení bylo velice dlouhé, ale poučné, každý z nás se naučil něco nového. Vždy jsme odcházeli unavení a vysílení. Zavazadla nám vozila paní Bendová, Kolářová a pan Látal.  Jim i dalším rodičům děkujeme za podporu, stejně tak jako paní Skřivánkové, že nás v tomto sportu ještě více zdokonalila. Bruslení nás bavilo a už se těšíme na další.
žáci 4. B


Druhé třídy v muzeu

Druhé třídy v muzeu Třídy 2. A a 2. B si před letošními Vánocemi užily opět krásné chvilky v muzeu. Děti viděly kulisy mělnických vánočních trhů 50. a 60. let, oblečení i dárky našich babiček, vánoční atmosféru v domovech. Zjistily, jak vypadal štědrovečerní jídelníček. Také samy tvořily drobné dárečky z papíru. Velmi děkujeme pracovníkům muzea za skvělou práci.
Mgr. L.Kučerová

9. B v SSZŠ

Soukromá střední zdravotnická škola  na Mělníku pořádala 24. listopadu ukázku první pomoci a informace o studiu pro deváté ročníky. Žáci si mohli prohlédnout pokoje pro ošetřovatelství, vybavení sanitky, vyzkoušet masáž srdce, jak píchat injekci, ošetřit rány a změřit tlak. Bylo to poučné a zajímavé.
9.B

Druháci - plavání

Druháci - plavání Letošní druháci absolvovali velmi úspěšně plavecký kurz, který proběhl v rámci tělesné výchovy. Nikdo z nich již není neplavec. Umí několik plaveckých stylů, zlepšili svoji výkonnost.                        Také ví, jak se chovat v neznámé nebo nebezpečné vodě. Uvědomili si, jak je důležité nepřeceňovat svoje síly. Příští školní rok je čeká další kurz a další zlepšování.
Mgr. Lenka Kučerová


Třeťáci tvořili v Domečku

Třeťáci tvořili v Domečku Krásné panenky si třeťáci nadšeně odnášeli z Domu Dětí na  Polabí.   Děti  se náramně vyřádily. Postupně začaly vznikat princezny,  víly,ale i super hrdinové, andílek i zombíci...Práce děti velmi bavila, jejich  dvouhodinové tvoření si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Mgr. Lucie Rybářová, 3.B

Naši školu navštívili rytíři z Pardubic

Naši školu navštívili rytíři z Pardubic Žáci 1. i 2. stupně shlédli poutavé vystoupení  rytířů z Pardubic. Žákům nastínili dobu gotickou za vlády Jana Lucemburského , život  a dobu za vlády Karla IV. Poutavými scénkami ukázali žákům zbraně, rytířské souboje dané doby, aktivně zapojili do soubojů i samotné žáky. Vítěz souboje byl pasován na udatného rytíře. Hodina příjemně stráveného času žáky obohatila nejen o vědomosti z dějin českého národa, ale i celkový aktivní  prožitek z celého představení.
Za 1. stupeň Mgr. Lucie Rybářová

Ekocentrum Koniklec

Začátkem  listopadu připravilo Ekocentrum Koniklec  pro žáky 2. tříd zážitkový projekt na téma Voda nad zlato. Záměrem programu bylo zjistit, kde se bere voda ve vodovodním  kohoutku, jak a proč šetřit pitnou vodou a jak využívat dešťovou vodu. Děti si pokoušely vyvolat déšť jako indiáni, vyzkoušely si koloběh vody na modelu a vymýšlely, jak se dá šetřit vodou v domácnosti.
Mgr. Lenka Kučerová

Třeťáci ze ZŠ J. Seiferta na exkurzi u městské policie

Ve druhém říjnovém týdnu navštívili třeťáci ze základní školy J. Seiferta budovu městské policie na Mělníku. Strážníci pro ně připravili besedu nazvanou Víš, kdo tě chrání.

Děti si mohly vyzkoušet, zda dokážou zavolat na linku 156, popsat místo, kde se nachází a nebezpečnou situaci, které jsou svědci. Musely podrobně popsat osobu, kterou poměrně krátce viděly. Seznámily se s povinnou výbavou každého policisty. Nejvíce je ale zajímala policejní služebna, kde se mohly pomocí kamer podívat do mělnických ulic a někteří i do místa svého bydliště.

Velké poděkování patří strážníkovi Martinu Motákovi a jeho kolegyni Radce Havelkové, kteří děti celou besedou provázeli.

Mgr. Lucie Rybářová a Mgr. Jana Černá, tř. uč. 3. tříd

Náš výlet do Španělska a jižní Francie 18. – 24. září 2016

Po dlouhé cestě strávené v autobuse jsme v pondělí ráno  dorazili do Barcelony. Tam jsme nejprve
navštívili park Güell a poté naše kroky vedly do slavné katedrály Sagrada de
Familía, kterou jsme si celou prohlédli. Prošli jsme si historické centrum
Barcelony a dále jsme směřovali k moři, kde nás čekalo příjemné osvěžení.
V pozdních večerních hodinách jsme přijeli do hotelu a následující den pak
vyrazili na krásný Montserrat a do města Figueres s muzeem Salvadora Dalího.
K večeru jsme přejeli španělsko-francouzské hranice a přesunuli se do
kempu v les Ayguades. Další den jsme navštívili hrad Carcassonne a
městečko Narbonne. Po návratu do kempu jsme si užívali odpoledne u moře. Ve
čtvrtek jsme zavítali do města Perpignan a užili jsme si další odpoledne u
moře. V pátek brzy ráno jsme už museli balit a čekala nás cesta domů, ale
tím ještě náš týdenní výlet nekončil. Při cestě zpátky jsme navštívili továrnu
na výrobu letadel Airbus ve francouzském městě Toulouse. Po skončení prohlídky jsme
už zamířili do České republiky. Výlet se nám velmi líbil.
Žákyně 9. B.

Republikové finále OVOV 2016

http://seifert-melnik.cz/pdf/republikove-finale.pdf

Návštěva Lanového centra Proud v Praze

Žáci třídy 6.a ze ZŠ Mělník v Seifertově ulici navštívili 9. září Lanové centrum Proud v Praze Vysočanech s třídní učitelkou Lidmilou Bartákovou a metodičkou prevence Irenou Horkou, aby se lépe seznámili a poznali v novém kolektivu.

Do lanového centra jsme cestovali vlakem a potom jsme se žáky absolvovali adrenalinový program s názvem „Výlet“. Žáci si vyzkoušeli nejprve nízké lanové překážky, poté se naučili jistit a slaňovat a pak začal ten správný adrenalin. Žáci se rozdělili do skupinek a slézali ty nejvyšší překážky, kde si ve skupinkách navzájem pomáhali, jistili se a povzbuzovali. Odpoledne jsme se vrátili na Mělník, kde jsme měli naplánované další aktivity a hry důležité pro tmelení kolektivu, které byly připraveny v rámci primární prevence paní učitelkou Irenou Horkou. Společně jsme povečeřeli a přespali ve škole. Ráno jsme se nasnídali, celou akci pozitivně vyhodnotili a rozloučili jsme se s tím, že si podobnou akci určitě někdy moc rádi zopakujeme.

Za 6.a Lidmila Bartáková

třídní učitelka

"Komunikujeme v Evropě"

To je název projektu, který ZŠ Seifertova realizuje v
rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců
schválený po registračním číslem 2016-1-CZ01-KA101-023133.¨

Jedná se o projekt mobility zaměstnanců školy s cílem
zajistit zvýšení jejich kompetencí v oblasti jazykové a
pedagogické vybavenosti získané ze zkušeností v zahraničí. V rámci projektu
se naši pedagogové zúčastní jak kurzů jazykových, tak metodických a také tzv.
"stínování", tedy účasti na výuce na zahraničních školách.

O postupu realizace projektu a jeho výstupech budeme na
našich stránkách průběžně informovat.

"Tento projekt je realizován za
finanční podpory Evropské unie."
 

Den dětí 9. B

Den dětí 9. B Ve středu 1.6. si žáci 9.b připravili program pro děti z I. stupně, aby společně oslavili Mezinárodní den dětí. Deváťáci si připravili různé soutěže jako například překážkový běh v pytli, opičí dráhu a paměťovou hru, překážkový běh s použitím pantomimy a jiné. Nejlepší závodníci byli odměněni medailemi, razítky a sladkostmi.

Za přípravu stanovišť žákům 9.b moc děkuji.

Mgr. Lidmila Bartáková

Dětský den 8. B

Dětský den 8. B

Dětský den 8.B strávila v historické Praze a Valdštejnských zahradách.
Ve volném čase jsme se podívali do obchodního centra a hračkářství Hamleys.Počasí se vydařilo a užili jsme si krásný výlet.

Čtení s Jirkou

Čtení je jednou z nejdůležitějších životních dovedností a každý učitel potvrdí, že motivace ke čtení není jednoduchá. Aby se druháčci přesvědčili, jak moc je důležité umět dobře číst a jak nám dobré čtení pomáhá při vykonávání různých profesí, pozvali mezi sebe televizního komentátora „sporťáka“ pana Jiřího Rejmana.

Beseda s Jirkou byla velmi přínosná. Vysvětlil dětem, jak se na každé komentování připravuje, jak si rozcvičuje hlasivky a jak je pro něj pěkné a srozumitelné čtení „denním chlebem“. Přečetl dětem komický příběh z knížky Mikulášovy patálie a všichni se lotrovinám party kluků srdečně zasmáli. Nakonec jim Jirka sdělil, že mohou přijet do České televize na exkurzi, ale děti zase musely na oplátku slíbit, že do té doby přečtou knížku min. o 50 stranách. A protože se všem dětem podařilo slib splnit, v úterý 3.5. navštívily budovu ČT.

Na Kavčích horách nejprve zhlédly dokumentární film o všech kanálech ČT. Nejvíce děti zajímalo „Déčko“. Při prohlídce jednotlivých studií mohly vidět kulisy k pohádce Anděl Páně 2, která se momentálně natáčí. Účastnily se natáčení Kouzelné školky, kde je velmi vřele přivítala paní Jitka Molavcová a dokonce jim zahrála na ukulele. Velmi rády si vyzkoušely práci s kamerou, opravdové moderování zpráv, nakonec si oblékly kostýmy, které si zahrály v pohádkách.

Podtrženo a sečteno – děti mají nezapomenutelné zážitky jak z besedy, tak z návštěvy České televize. A z obou aktivit mají ponaučení – čtení je pro člověka nejen důležité, ale hlavně obohacující.

Mgr. Jana Černá,Mgr.Lucie Rybářová

VÝLET NA MÁCHOVO JEZERO

Přijeli jsme autobusem na Máchovo jezero, potom jsme zjistili, že to není jezero, ale rybník. Založil jej Karel IV. ve 14. století k chovu kaprů. Na hrázi jsme poznali průvodkyni Pavlínu. Společně jsme šli do lesa a hledali lišejníky, viděli veverku a ropuchu a slyšeli kukačku. V bažinách jsme pozorovali masožravou rostlinu „rosnatku okrouhlolistou“, na závěr vycházky jsme luštili křížovku a hráli různé hry. Dále jsme pokračovali do muzea „Čtyřlístku“ a na náměstí do cukrárny.

Žáci 3.A

„Seifertka“ ve výzkumném ústavu

„Seifertka“ ve výzkumném  ústavu

V posledním  dubnovém  týdnu  se žáci  třídy 5.A  ze ZŠ J. Seiferta vydali na exkurzi do Liběchova, kde přijali pozvání do Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR. Uvedený ústav se zabývá studiem unikátních vlastností laboratorních zvířat. Jedná se o výzkum fyziologických funkcí, genetických struktur a interakcí v genomu živočichů. Získané poznatky jsou uplatňovány v medicíně, ekologii a zemědělství. Z 11 laboratoří  školáci  nejprve navštívili laboratoř biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk, kde byli seznámeni s rozmnožovacími orgány myší a pod mikroskopem pozorovali myší vajíčko. Všechny zaujala ukázka krajty královské. V laboratoři buněčné regenerace a plasticity byla dětem objasněna činnost, která je orientována na vytvoření biomedicínských modelů pro míšní poškození a Huntingtonovu chorobu. Páťáci  měli možnost si prohlédnout laboratorní prasata a vidět nervové buňky na řezu prasečího mozku. V závěru prohlídky čekala na školáky laboratoř genetiky ryb. Exkurze ve výzkumném ústavu obohatila přírodovědné poznatky žáků a umožnila jim nahlédnout do méně známého oboru lidské činnosti z hlediska dětí. Všem pracovníkům výzkumného ústavu náleží velké poděkování za milé přijetí, ochotu a odborný výklad v jednotlivých laboratořích.
                                                               Mgr. Eva Kloboučníková
                                                           ZŠ Mělník, Jaroslava Seiferta

Bruslení 3. ročníků

V měsíci březnu začali žáci 3. ročníků opět navštěvovat zimní stadion. Žáci se na hodiny bruslení vždy velice těšili, bruslit chodíme již třetím rokem a je to opravdu znát. Všichni se pod vedením instruktorky bruslení paní Skřivánkové, zdokonalovali ve svých bruslařských dovednostech.

Na závěrečné hodině se uskutečnily závody, při kterých si děti vzájemně fandily a podporovaly se. Fandit přišli i rodiče a vytvořili tím příjemnou atmosféru.

Po vyhlášení vítězů, se na zimním stadionu rozezněla hudba, která dětem zpříjemnila závěrečné chvíle bruslení. Všichni se dobře bavili a domluvili jsme se, že v příštím školním roce budeme opět chodit bruslit.

Raduše Čermáková, třídní učitelka

Světový den vody

Světový den vody Od roku 1992 se na celém světě slaví dne 22. března Světový den vody. Naše škola se v letošním roce účastnila nejen výtvarné soutěže, ale i kulturního programu v rámci těchto oslav. Žáci školy přišli podpořit své kamarády, kteří vystupovali s písničkami a zajímavostmi o vodě a její důležitosti pro lidstvo. V podloubí si měli možnost prohlédnout výtvarné práce svých spolužáků i ostatních zúčastněných škol. Součástí programu bylo vystavování modelů lodí a jejich předvádění.
Další zajímavostí byla prezentace Klubu veslařů mělnických, který v tomto roce oslavil 135 let od svého založení, a možnost vyzkoušet si svoji fyzičku na veslařském trenažeru. 
Oslava světového dne vody jsou jednou možností, jak žáky orientovat na zájem o vodu jako jeden z nejcennějších přírodních zdrojů na naší planetě.
                                                                                          
Mgr. Raduše Čermáková


1.A a 1.B na horách

Letošní prvňáčci jsou nejen šikovní počtáři a čtenáři, ale také sportovci.
V posledním březnovém týdnu se na horách v Peci pod Sněžkou zúčastnili sportovního kurzu. Zvládli lyžování i turistické výpravy zasněženým terénem. Vyzkoušeli si na vlastní kůži všechny druhy počasí, které mohou na horách nastat.
S velkým zájmem sledovali besedu se členem horské služby, který jim předvedl záchranářské pomůcky a postupy.
Byl to velmi příjemný týden, těšíme se na další sportovní kurz.

Mgr. Dagmar Martinovská a Mgr. Lenka Kučerová

Návštěva mělnické záchranky a hasičského sboru

V rámci výuky o Lidském těle a zdraví se třída 2.B podívala na mělnickou záchranou službu. Záchranáři dětem ukázali prostory, vozový park. Lákadlem pro děti bylo prozkoumání záchranného vozu,  vyzkoušení si lehátka a dalších přístrojů, sloužících k záchraně člověka.  Nečekaně jsme se stali svědky výjezdu rychlé záchranné služby, kdy se našemu spolužákovi udělalo nevolno  a  záchranáři ho naložili do sanitky a odvezli domů za maminkou. Vše nakonec  dobře dopadlo.

Součástí naši exkurze byla i  návštěva hasičského mělnického sboru, kde se nás ujali mladí hasiči, kteří  nás velmi ochotně provedli po celém areálu. Děti nejvíce zaujala jízda po tyči, předvedení  hasičských aut, do kterých si  mohly sednout a vyzkoušení  hasičských uniforem.  Opět jsem se stali svědky výjezdu, kdy hasiči vyráželi do akce.

Žáci tak prožili interaktivní výuku přímo v terénu, na kterou jistě jen tak nezapomenou.

Mgr. Lucie Rybářová

Velikonoční výlet

V předvelikonočním období se třídy se základní školy J. Seiferta, Mělník, příspěvková organizace  2.B a 4.B vydaly do národopisného  polabského muzea  Přerov nad Labem.  Děti si měly možnost prohlédnout původní stavení  středního Polabí. Figuríny doplněné interiéry dokonale ilustrovaly život na vesnici  od polovině 18. století až do první poloviny 20. století . Velikonočně  vyzdobené světničky , dětem tuto dobu dokonale vykreslily. 

Součástí exkurze byla velikonoční výtvarná dílna, děti si odnesly krásné výrobky z keramiky, které dotvářely vlastním  zdobením.  Výlet se všem velmi líbil a budeme se těšit  někdy opět příště.

Mgr. Lucie Rybářová

Plavání 2. ročníků

Žáci 2.A a 2.B úspěšné ukončili plavecký kurz  pořádaný  Roudnickou plaveckou školou. Během prvního a druhého ročníku se děti naučily základům plaveckých stylů, orientaci pod vodou, celkové obratnosti a koordinaci celého těla. Důležitou součástí výcviku bylo seznámení se s vodou a odstranění  strachu z vody. Celý kurz byl zakončen plaveckými závody, nejúspěšnější plavci tříd byli odměněny diplomem. Odměnou pro všechny bylo Mokré vysvědčení a velká pochvala instruktorek.

Mgr. Lucie Rybářová a Mgr. Jana Černá

Plavání ve 3. třídě

Plavání ve 3. třídě

Plavecký kurz je součástí tělesné výchovy na základní škole. Žáci 3. ročníku navštěvovali v letošním roce opět plavecký kurz. V tomto kurzu se všichni zdokonalili ve svých plaveckých dovednostech a výkonech. V předposlední hodině se konaly plavecké závody o nejlepšího plavce a plavkyni každé třídy.  Na závěrečné hodině dostali žáci možnost si zaplavat a pohrát si ve vodě podle své fantazie. Zaslouženou odměnou všem bylo mokré vysvědčení s pochvalou.
                                                                         Mgr. R. Čermáková, Mgr. I. Zavadilová
Na další fotografie se můžete podívat ve školní fotogalerii. 

ZŠ J. Seiferta v projektu čtenářské gramotnosti

ZŠ J. Seiferta v projektu čtenářské gramotnosti Naše škola se v letošním školním roce účastní projektu Čtenářská gramotnosti dětí. Cílem projektu je rozvoj čtení s porozuměním, podpora čtenářství mezi dětmi a podpora zájmu dětí o knihy. V rámci projektu EU OPVK ( výzva č. 56) získala škola dotaci 113 512 Kč na nákup knih pro žáky. Celkem 531 knih obohatilo žákovskou knihovnu, kam děti rády chodí a plně ji využívají. Někteří učitelé vytvořili zajímavé pracovní listy k vybraným knihám. Ty společně se žáky v rámci hodin čtení realizují. Děti dostávají v tzv. čtenářských dílnách prostor pro samostatné čtení, zpracovávají zajímavé úkoly a diskutují o daných tématech. Mladší žáci se seznamují s literaturou, poznávají jednotlivé literární žánry, učí se propojovat informace získané četbou v praktickém životě. Formou zábavných úkolů se žáci učí orientovat v textu, vyhledávat informace nebo výtvarně zpracovávat dané téma. Každý žák má možnost, při těchto dílnách, najít si v knihovně nebo třídě svůj koutek pro čtení. Ať už v leže, či sedě a přitom nerušeně se začíst do dané knihy a následně se spolužáky o knížce diskutovat. V rámci dotace se tito učitelé měli možnost vzdělávat na speciálních seminářích. Víme, že výchova ke čtenářství je dlouhodobá záležitost, a proto učitelé a vedení školy bude i nadále tuto činnost podporovat.
ZŠ J. Seiferta 148, Mělník
http://www.seifert-melnik.cz/pdf/foto.pdf

Vánoční dílna ve 3.A

Vánoční dílna ve 3.A Tak jako každým rokem věnujeme se v měsíci prosinci tématu lidových zvyků a tradic. Letošní rok jsme zahájili besedou v městské knihovně v Mělníku na téma České Vánoce.  Žáci si připomněli některé známé postavy z období adventu, které již znají  /Barbora,  Mikuláš/ a dozvěděli se další zajímavosti. Na Mělnicku to byl sv. Ambrož, dodržování tohoto zvyku je popsáno ještě na počátku 20. století a svátek Lucie, při kterém chodily dívky od domu k domu a kontrolovaly hospodyně, jak mají uklizeno.
V naší vánoční dílně jsme se letos zaměřili na historii a vlastní výrobu betlémů. Žáci si ve skupinkách z přinesených pomůcek tvořili a stavěli vlastní betlémy. Další aktivitou bylo zjišťování zajímavostí o jmelí – jedním z mnoha symbolů Vánoc. Dozvěděli se, kde roste, jak jej myslivci sundavají ze stromů, jakou má symboliku a že jmelí se má darovat známým a přátelům.
Atmosféra ve třídě byla příjemná a všichni jsme si ji společně užili.

„Seifertka“ na výpravě do vesmíru

„Seifertka“ na výpravě do vesmíru Ve druhém listopadovém týdnu zavítali žáci tříd 5.A a 5.B ze ZŠ J. Seiferta v rámci projektového vyučování do Planetária v Praze. V sále Cosmorama, s kopulí o průměru 23m, se školáci vydali na dobrodružnou výpravu napříč vesmírem. Astronomický výukový pořad umožnil dětem pozorovat Měsíc, Slunce a planety. Velmi kvalitní a poutavá projekce hvězd byla doprovázena srozumitelným výkladem, který byl přiměřený věku žáků. Ve foyer upoutala pozornost všech návštěvníků expozice s řadou interaktivních exponátů. Výukový pořad byl velkým přínosem k učivu přírodovědy a umožnil žákům prozkoumat tajemství vesmíru.
Mgr. Eva Kloboučníková
ZŠ Mělník, Jaroslava Seiferta

„Hoří“ v muzeu

„Hoří“ v muzeu Výstava pod názvem „Hoří“ v mělnickém muzeu přivítala v podzimních dnech i žáky ze ZŠ J. Seiferta. Po celou dobu výstavy, která umožňovala nahlédnout do činnosti Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a SDH Všetaty, provázela školáky muzejní pracovnice paní Mgr. Jitka Králová a profesionální hasiči. Vyprávěli dětem o práci hasičů v současnosti i v časech minulých. Žáky zaujaly především vystavené exponáty z období První republiky a Rakouska – Uherska. Obdivovali historické uniformy a přilby. Bez povšimnutí nezůstala ani socha sv. Floriana, patrona hasičů. Velkým zpestřením bylo zapojení všech žáků do pomyslného nošení vody do pradávné vodní stříkačky vody a soutěž ve tvoření uzlů. Velmi naučná byla ukázka poskytování první pomoci. Interaktivní výstava se žákům velice líbila. Paní Mgr. Jitce Králové a pánům hasičům náleží velké poděkování za zdařilou a poutavou výstavu.
Mgr. Eva Kloboučníková
ZŠ Mělník, Jaroslava Seiferta

Hudební procházka českými městy

U příležitosti slavnostního vyhlášení výsledků 21.ročníku celostátní literární soutěže Mělnický Pegas 2015, které se konalo v sobotu 3.října v MKD Mělník, se představili svým vystoupením s názvem „Chválím tě, Země má“ žáci třídy 5.A ze ZŠ J. Seiferta. Ve svém programu zavedli diváky na hudební procházku českými městy, recitovali verše o přírodě, podzimu i krásách naší vlasti, doprovázeli písně na rytmické hudební nástroje a tancovali v rytmu valčíku i mazurky. Zpestřením byly sólové projevy žáků na hudební nástroje. Na klarinet zahrál Yulian Ardan, na klavír se představil Jan Šťastný a Teodor Jan Pašek. S uvedeným vystoupením zavítali školáci i do Centra seniorů Mělník.
Mgr. Eva Kloboučníková
ZŠ Mělník, Jaroslava Seiferta

Geolog mezi dětmi

Geolog mezi dětmi V rámci projektového vyučování o neživé přírodě zavítal dne 9.10. mezi žáky třídy 5. A ZŠ J. Seiferta pan Martin Šulc, mělnický geolog. Přiměřeně věku žáků vyprávěl dětem o geologickém vývoji na Mělnicku v době druhohor a třetihor. Seznámil děti s utvářením Polabské nížiny a bloků skal na Kokořínsku. Velmi poutavé byly informace o sopečné činnosti, o vzniku Řípu a kopce Chloumek. Vyprávění bylo doprovázeno výtvarným zobrazením na tabuli a obrazovými materiály. Školáky velmi zaujala ukázka pískovce, opuky, kousků lávy a zkamenělin. Beseda s geologem velmi obohatila přírodopisné znalosti žáků o horninách a nerostech.
Mgr. Eva Kloboučníková
ZŠ Mělník, Jaroslava Seiferta

Herečka Jitka Čvančarová opět ve škole

Herečka Jitka Čvančarová opět ve škole Paní Jitka Čvančarová se vrátila do dob svého mládí, kdy navštěvovala základní školu. Začátkem listopadu přišla do naší školy za úplně jiným účelem než za vzpomínkami.  Ve svém nabitém programu si našla čas, aby druhákům četla pohádky a popovídala si s nimi, jaké knihy měla ráda v dětství a jaké čte nyní své malé dcerce. Všechny děti se zájmem poslouchaly její působivé čtení a při humorných pohádkách se všechny dobře bavily.
Dětem se setkání s populární herečkou velmi líbilo. Aby paní Jitka mezi ně opět přišla, musely slíbit, že do té doby budou hodně číst a přečtou hromadu knížek. Malé čtenáře herečka motivovala ke zdokonalování v tak důležité dovednosti jako je čtení. A tak doufáme, že děti svůj slib splní a budeme moci připravit další setkání.

Mrg. Jana Černá, Mgr. Lucie Rybářová, třídní učitelky 2. tříd ZŠ  Mělník, Seifertova ul.

Zájezd do Skotska

V týdnu 17 - 25. 10. 2015 se 44 žáků ZŠ Jaroslava Seiferta zúčastnilo zájezdu do Skotska. Odjeli jsme na dlouhou cestu za poznáním i vzděláním. První den jsme strávili v autobuse. Po náročné cestě jsme přespali ve francouzském Calais a brzy ráno nastoupili na trajekt, který nás přepravil přes kanál do Anglie. Odpoledne jsme si prošli malebné univerzitní město Oxford a čekal nás noční přejezd do hlavního města Skotska Edinburghu. Ráno jsme se rozdělili do tří skupin, ve kterých jsme pak strávili tři dopoledne výukou angličtiny s anglickými lektory. Odpoledne jsme si prošli Edinburgh, prohlédli si památky a také jedno ze sídel královny Alžběty II. Večer jsme se ubytovali v hostitelských rodinách. Další den jsme obdivovali město Stirling a mohutný Stirling Castle. Třetí den pobytu ve Skotsku jsme nešli do školy, ale jeli jsme na celodenní výlet do překrásné Skotské vysočiny, kde jsme také pluli loďkou po jezeru Loch Ness. Poslední den jsme ve škole obdrželii certifikáty a odpoledne pak navštívili edinburghský přístav a královskou jachtu Alžběty II. Britannia. Večer jsme se rozloučili s Edinburghem a další den přejížděli do Londýna se zastávkou v Yorku. Přespali jsme na okraji Londýna v hostitelských rodinách a brzy ráno jsme se již dostali do centra Londýna. Prošli jsme celé město a také jsme vyjeli na největší mrakodrap Shard vysoký 310 m. K autobusu jsme se vrátili až za tmy a poté už následovala jen cesta domů. Zájezd jsme si moc užili.

Žáci ZŠ Jaroslava Seiferta

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

V září vyrazili Eliška Rozborová a Petr Macek, oba z 6. A, na republikové finále soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů.Pokud jste o téhle soutěži ještě neslyšeli, tak se vlastně jedná o trošku upravený atletický desetiboj. Závodí se v běhu na 60m, skoku do dálky, hodu medicimbalem za hlavu, skákání přes švihadlo, shybech, klicích, leh-sedech, trojskoku z místa, hodu krikeťákem a volitelné disciplíny - plavání, driblinku nebo běhu na 1km. U disciplin se buď měří čas nebo vzdálenost ale nejčastěji se zjišťuje počet provedení za časový limit 2 minuty. Dosažené výkony se přepočítávají na body, které se sečtou a tvoří tak výsledek celého desetiboje.

Eliška a Petr vytvořili tak dobrý výsledek, že se nominovali mezi tisíci jiných na výše uvedené finále. Kromě závodníků ze všech blízkých i vzdálených koutů České republiky se tam sešli s opravdovými legendami českého sportu i současnými sportovními hvězdami, např. Davidem Svobodou (moderní pětiboj),Imrichem Bugárem (atletika - hod diskem), Martinem Doktorem (rychlostní kanoistika), Věraou Čáslavskou (sportovní gymnastika), Elanou Moskalovou (volejbal), Věrou Růžičkovou (sportovní gymnastika), Tomášem Zedkem (biketrial) a celou řadou dalších sportovců. Nesmí se ovšem zapomenout na tři hlavní hybatele projektu OVOV - desetibojaře Roberta Změlíka a Romana Šebrleho a trojskokanku Šárku Kašpárkovou. Na výsledky jednotlivých disciplin se zeptejte přímo v 6.A, celkový součet bodů pak byl u Elišky 6127 bodů a u Petra 7052 bodů. To jim vyneslo umístění v polovině startovního pole. Jestli si myslíte, že to není dobrý výsledek, tak zkuste udělat 120 leh-sedů za 2 minuty jako Petr nebo hoďte dvoukilovým medicimbalem víc než 10m, jako Eliška. A to jim je teprve 12let!

Republika není jen o závodění. Během tří dnů poznáte mnoho nových kamarádů, uvidíte seskoky parašutistů, práci policejních psovodů, zásah jednotek zvláštního určení, práci záchranářů, exibici celé řady netradičních sportů, které si zároveň můžete vyzkoušet. Do další sportovní kariéry vám také určitě pomohou kvalitní trika a boty značky sport-R, které dostanou všichni účastníci závodů. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak celé závody probíhaly, ale ještě lepší bude, když pomůžete vytvořit závodní družstvo a zkusíte štěstí jako tým, reprezentující tuto školu. Hledáme kluky i holky, kteří se v roce 2016 podívají na republiku s námi.

Anglie 2015

Na konci dubna 2015 se 47 žáků naší školy zúčastnilo poznávacího zájezdu do Anglie S HARRY POTTEREM DO BRADAVIC. Cílem bylo seznámit se s Londýnem a navštívit některá místa, kde se natáčely legendární filmy o Harry Potterovi. Po dlouhé noci v autobusu jsme si užili krásný východ slunce na trajektu. Pak už jsme dorazili do Londýna, kde jsme hned první den
viděli spoustu památek – Big Ben, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí …
Na závěr dne se nám moc líbil nádherný výhled z obřího kola London Eye.

Druhý den jsme cestovali mimo Londýn – navštívili jsme katedrálu ve městě Gloucester a univerzitní město Oxford. Třetí den nás čekal zlatý hřeb zájezdu – nahrávací ateliéry Warner Bross studio, kde jsme si prohlédli rekvizity  používané při natáčení Harry Potter filmů. Odpoledne jsme dokončili prohlídku Londýna, svezli se lodí po Temži a pak už nás čekala cesta domů.
Zájezd jsme si všichni moc užili, program byl hodně nabitý, viděli jsme spoustu zajímavých věcí a zážitkem bylo i ubytování v rodinách imigrantů.

Atletický trojboj

Dne 6. 5. 2015 se uskutečnil Memoriál Augustina Rebce  v atletickém trojboji na Mělníce. Tohoto atletického trojboje se zúčastnili i naši žáci jak z prvního, tak i z druhého stupně. I když nám počasí na začátku závodu  nepřálo, přesto  jsme se umístili na pěkných místech.
Na 1. stupni:
1.místo – Jakub Bursa (4. třída)
2.místo – Jan  Macek (2. třída)
3.místo – Martin Pomekáč  (4. třída)
Na 2. stupni:
2. místo – Eliška Rozborová (5. třída)
3. místo – Simona Pašková (8. třída)

Všem  gratulujeme.
                                              Iveta Macková

5.A,B - Pec pod Sněžkou

Letos naposledy jsme si užili slunce, sníh, lyžování, čerstvý vzduch a spoustu legrace v boudě Svornost v Peci pod Sněžkou. Kromě lyžování jsme se věnovali turistice, bobování, stavění bunkrů a koulování. Výlety na Sněžku byly vyčerpávající, ale nádherné. Poučné byly přednášky člena horské služby o nebezpečí a správném chování na horách.
Jezdili s námi hodní učitelé, kteří si hory užili s námi.
Jídlo bylo skvělé, moc nám vždy chutnalo.
Chtělo by se nám říci : „Těšíme se na další rok, pojedeme znovu.“ Ale to bohužel nejde a tak budeme rádi vzpomínat na těch pět let úžasné zábavy a lyžování.
Žáci 5.A a 5.B

Lanové centrum Proud

V pátek 10.4. jsme se zúčastnili soutěže expedice Karakoram v lanovém centru Proud v Praze. Naši školu reprezentovaly skupiny po šesti žácích ze tříd 6.A., 7.A.,7.B., 8.A. a 8.B. V soutěži šlo o překonávání různých lanových překážek a získávání výškových bodů za přelezené překážky. Soutěž byla velmi náročná, proto jsme si museli dost pomáhat v týmech, ve kterých jsme soutěžili. Bylo to pro nás příjemně strávené páteční dopoledne. Potěšilo nás, že jsme se umístili na druhém místě z osmi soutěžících týmů. Na dalším ročníku soutěže určitě nebudeme chybět.
Váš tým „Jahoda“ (8.B.)

Světový den vody

Světový den vody Od roku 1992 se na celém světě slaví dne 22. března Světový den vody. Spolek Voda Jelenice u příležitosti těchto oslav vyhlásil výtvarnou soutěž pro žáky MŠ a ZŠ na téma: „Voda základ života“. Žáci 2. A třídy ZŠ Jaroslava Seiferta obsadili v této soutěži 3. místo a žák Alexander Krátký dostal věcný dar za originální zpracování daného tématu. Výtvarná soutěž je jednou z možností, jak žáky orientovat na zájem o vodu jako jeden z nejcennějších přírodních zdrojů na naší planetě. Mgr. Raduše Čermáková, třídní učitelka

Bruslení 2. tříd

Bruslení ve druhé třídě
V měsíci  únoru začali žáci 2. ročníků navštěvovat zimní stadion, kde se učili a zdokonalovali ve svých bruslařských dovednostech. Někteří žáci si pod vedením instruktorky bruslení paní Skřivánkové, zdokonalovali techniku bruslení, jiní se teprve seznamovali s ledem a zkoušeli první nesmělé krůčky na bruslích. Na hodiny bruslení se žáci vždy velice těšili. 
 Na závěrečné hodině si všichni společně pohráli a zasoutěžili. Kluci měli možnost zahrát si hokej a ostatní jim kamarádsky fandili. Fandit přišli i rodiče a vytvořili tím příjemnou atmosféru. 
V závěru bruslení rozezněla hudba na zimním stadionu, která dětem zpříjemnila společné chvíle na ledě.  Všichni se dobře bavili a domluvili jsme se, že v příštím školním roce budeme opět chodit bruslit.
Raduše  Čermáková, Iva Zavadilová - třídní učitelky                      

Festival ptactva

První sobotu v říjnu již tradičně pořádá Česká společnost ornitologická a Regionální muzeum Mělník pěknou akci s názvem Ptačí festival. Vycházka začínala u muzea. Sešlo se nás kolem 25 všech věkových kategorií. Odtud jsme prošli přes Aušperk k mostu a dál do Hořínského parku. Celou dobu jsme sledovali a zapisovali, které druhy ptactva jsme zahlédli. Krom holubů jsme měli štěstí na volavku, kormorána, brhlíka, strakapouda a další. Zoolog Ing. Petr Lumpe nám ochotně odpovídal na zvídavé otázky. Dozvěděli jsme se, jak zvládá brhlík šplhání po stromě hlavou dolů, proč je u nás málo dudků a jak odradí predátory, nebo jak si poradí drozd s hlemýžděm.

U zdymadel jsme pozorovali hnízdění holubů. Tady jsme se zastavili u turistického odpočívadla a vyslechli si zajímavosti ze světa ornitologie. Ukázka odchytu a kroužkování ptáčků proběhla u dalšího zastavení. Zblízka jsme si prohlédli červenku, pěnkavu, střízlíka, drozda, strakapouda a nejznámější sýkorky. Pro malé i velké to byl nevšední záž

Šaty dělají člověka

Ve druhém listopadovém týdnu zavítali žáci 1.- 6. ročníku ze ZŠ J. Seiferta do Domu dětí a mládeže Mělník, kde se zúčastnili výukového programu „Šaty dělají člověka“. Tým pracovníků DDM Mělník připravil pro školáky velmi pestrý pořad o způsobu oblékání i o módních doplňcích od období pravěku až po novověk. Mluvené slovo střídaly ukázky z filmů, hudba, tanec, ale i módní přehlídka. V dobových kostýmech se představila zdatná pravěká žena, půvabná Kleopatra nebo Eliška Přemyslovna. Děti se dozvěděly, co je to krinolína a že vějíř sloužil jako ruční předchůdce klimatizace.

Výukový pořad „Šaty dělají člověka“ byl velice naučný a poutavý. Obohatil vědomosti školáků v učivu prvouky, vlastivědy, dějepisu a občanské výchovy. Žáci si odnesli ponaučení, že není nejdůležitější jaký oblek, kdo má, zda-li prostý nebo honosný, ale že záleží na jeho čistotě a na tom, jaký je kdo uvnitř. Všem pracovníkům DDM Mělník patří velké poděkování za vzornou přípravu tak zajímavého výukového programu. Po celo